Skat

Hos Vistisen+Lunde kan vi assistere med en lang række skattemæssige forhold. Vi hjælper dig med alt fra korrekt indberetning af håndværkerfradrag til sikring af dokumentation for transfer pricing for internationale koncerner.

Selvangivelse og skatteberegning for personer

Vi assisterer med selvangivelsen og skatteberegningen og rådgiver dig om, hvilke skattemæssige dispositioner du med fordel kan foretage, så lovgivningen på området overholdes, uden at du samtidig skal betale for meget i skat.

Selskabsskat,
personskat og virksomhedsskatteordning

Uanset om din virksomhed drives som privatdrevet virksomhed eller i selskabsfrom, skal der indberettes en selvangivelse. Vi hjælper dig med alt fra indberetning til rådgivning om fx skattemæssige afskrivninger, pensionsindbetalinger, udbytte, løn m.m.

Løn, personalegoder og incitamentsaflønning

Hvordan sikres det inden for lovgivningens rammer, at der betales mindst muligt i skat ud fra den løn og de personalegoder, du modtager? Hvordan laves en lønpakke, der er attraktiv både skattemæssigt og i forhold til at fastholde medarbejdere? Er det en fordel at have fri bil? Og gør det en forskel, om bilen betales kontant eller leases? Vi hjælper dig med at få svar på dine spørgsmål og få strikket en attraktiv ordning sammen.

Fritidsbolig i udlandet

Fritidsbolig i eksempelvis Spanien, Frankrig eller Tyrkiet er blevet mere og mere udbredt. Vistisen+Lunde kan hjælpe dig med de skattemæssige aspekter, så du undgår dobbeltbeskatning, ejendomsværdiskat, ejendomsavance, beskatning ved udlejning m.m.

Solceller

Solceller til private boliger blev for alvor kendt i Danmark i 2012. En lovændring i slutningen af 2012 gjorde dog solcellerne mindre attraktive ud fra et skattemæssigt synspunkt. Der kan dog stadig være nogle skattemæssige fordele ved solcelleinvesteringer – både i forhold til private boliger og erhverv. Vi rådgiver dig om fordelene.

Opgørelse af ejendomsavance

Når en ejendom sælges, skal der som udgangspunkt betales skat. En undtagelse er, hvis boligen har været anvendt til beboelse for ejeren – den såkaldte ”parcelhusregel”. Vi rådgiver dig om, hvorvidt afståelse af en ejendom er skattepligtig og skal selvangives. Vi hjælper desuden med en eventuel ejendomsavance og genvundne afskrivninger, så du kan estimere, hvor meget skat salget af en ejendom udløser.

Skattesager og bindende svar fra SKAT

Vi hjælper med skattesager, så du kan koncentrere dig om din virksomhed. Derudover assisterer vi også ved indhentning af bindende svar fra SKAT. Et bindende svar er SKATs forhåndsgodkendelse af, hvordan en transaktion skal behandles skattemæssigt. Ved at få et bindende svar fra SKAT får du sikkerhed for, hvilke skattemæssige konsekvenser en given situation vil få.

Koncernbeskatning

Betaling af skat i danske og udenlandske koncerner indeholder mange aspekter. Vi hjælper dig med at estimere skatten, ligesom vi rådgiver om, hvorvidt det er fordelagtigt at foretage frivillig indbetaling af skat. Vi hjælper desuden med at lave den påkrævede transfer pricing dokumentation, så den overholder kravene på området.

Hvorfor vælge Vistisen+Lunde til at assistere dig med skattemæssige forhold?

Overhold lovgivning og budget

Du vil gerne overholde skattelovgivningen – men ikke betale for meget i skat. Vi hjælper dig med at gøre begge dele.

Overskuelighed og overblik

Vi kan tilbyde en total rådgivning, der inddrager alle relevante aspekter. Det skaber overskuelighed og overblik for dig.

Brug tiden på din forretning

Ved at overlade de skattemæssige spørgsmål til os får du tryghed for, at tingene er i orden. Så kan du koncentrere dig om din virksomhed i stedet.

Skal vi hjælpe dig med skat?

Vi er altid klar på en snak om mulighederne for et fremtidigt samarbejde.

Jakob Korshøj

Statsautoriseret revisor

smartphone+45 60 67 07 22

phone+45 97 12 52 44

mailE-mail

Jakob Korshøj

Bliv ringet op

keyboard_arrow_up
Loading...