Selskabsret

Hos Vistisen+Lunde kan vi hjælpe dig med en lang række selskabsretlige forhold, uanset om det vedrører kontante stiftelser af selskaber, ændringer i eksisterende selskaber eller en koncernintern omstrukturering.

Stiftelse af selskab, kapitalforhøjelse og
nedsættelse af kapital

Vi assisterer ved kontante stiftelser og med praktiske forhold i den forbindelse som fx momsregistrering, indberetning til det offentlige ejerregister, valg af branchekode, bestilling af NemID og opsætning af digital postkasse. Derudover hjælper vi dig med stiftelse af selskaber, hvis det sker ved indskud af værdier og med kapitalforhøjelser og –nedsættelser.

Vi udarbejder alle relevante dokumenter som eksempelvis stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog, vurderingsberetning m.m. Dermed får du en samlet løsning i én pakke.

Omstruktureringer – både skattefrie og skattepligtige

Omstruktureringer omfatter en række selskabsretlige, skattemæssige og regnskabsmæssige forhold. Skal der laves en holdingkonstruktion eller skal en eksisterende virksomhed omdannes til et aktieselskab, kan Vistisen+Lunde hjælpe dig. Vi udarbejder de fornødne dokumenter – fra eventuelle åbningsbalancer til vurderingsberetninger. Samtidig rådgiver vi dig om, hvorvidt der skal laves en skattefri eller skattepligtig omstrukturering. Vi hjælper også med eventuelle ansøgninger til SKAT.

Spaltninger, fusioner mv.

Skal to eller flere virksomheder sammenlægges til én, eller skal et holdingselskab eksempelvis opdeles i to særskilte selskaber, er det noget Vistisen+Lunde kan hjælpe dig med. Vi assisterer dig med at lave en plan og får den gennemført, så det ønskede slutresultat nås – uden skattemæssige overraskelser.

Likvidation og opløsning

Når et selskab skal lukkes, kan det enten ske ved en likvidation eller en opløsning med betalingserklæring. Vistisen+Lunde rådgiver om den mest hensigtsmæssige måde at lukke et selskab på, ligesom vi står for korrespondancen med SKAT og Erhvervsstyrelsen.

Optimering af selskabsstruktur – IVS, ApS, A/S,
P/S, K/S, I/S mv.

Skal virksomheden drives i privat regi eller som et selskab? Hvad taler for at anvende et aktieselskab frem for et anpartsselskab? Skal selskabet omdannes til partnerselskab? Hvad er skattemæssigt mest optimalt? Disse spørgsmål og mange flere hjælper vi dig med at svare på, så du får det mest optimale udgangspunkt for at drive virksomhed.

Generationsskiftemodeller

Generationsskifte omfatter en lang række skattemæssige, selskabsretlige og regnskabsmæssige overvejelser. Hvilken finansiering er den mest hensigtsmæssige? Er de ledelsesmæssige kompetencer fortsat til stede i virksomheden, når generationsskiftet er gennemført? Føles det rigtigt at gennemføre et generationsskifte eller er der alternativer?

Hos Vistisen+Lunde rådgiver vi om, hvad der skal overvejes i forbindelse med et generationsskifte i virksomheden.

Hvorfor vælge Vistisen+Lunde til at assistere dig med selskabsretlige forhold?

Nemme at samarbejde med

Vi har kompetencerne til at løse alle opgaver inden for selskabsret - det gør det nemt og overskueligt at samarbejde med os.

Du kommer i mål

Hos os får du en samlet løsning – det er med til at sikre, at du kommer i mål.

Kompetent rådgivning

Vi kender de skattemæssige, selskabsretlige og regnskabsmæssige regler på området og kan derfor give dig en kompetent rådgivning.

Skal vi hjælpe dig med selskabsret?

Vi er altid klar på en snak om mulighederne for et fremtidigt samarbejde.

Jakob Korshøj

Statsautoriseret revisor

smartphone+45 60 67 07 22

phone+45 97 12 52 44

mailE-mail

Jakob Korshøj

Bliv ringet op

keyboard_arrow_up
Loading...