Nyheder


Skattereglerne ændres for firmabiler

25.01.2021 Hvis en virksomhed stiller en bil til rådighed for en ansat, så skal den ansatte beskattes af værdien af det, der kaldes ”fri bil”. Reglerne for beska Læs mere…

Fokus på likviditet i de kommende måneder

12.01.2021 I foråret 2020 blev en række betalingsfrister for A-skat og moms mv. udskudt som følge af Covid-19. Mange virksomheder står i de kommende måneder over Læs mere…

Husk skattemæssige fradrag inden nytår

01.12.2020 Kalenderen viser december måned, hvorfor muligheden for skattemæssige fradrag bør overvejes, så skatten kan reduceres.   Gaver kan reducere arveafg Læs mere…

Virksomhederne kan få refunderet mere elafgift

17.11.2020 Virksomheder kan fra og med 2021 få refunderet elafgift af energiforbrug til rumvarme, komfortkøling og  varmt vand med en højere sats end hidtil.  Læs mere…

Covid-19 situationen gør det særlig relevant at udarbejde budget for 2021

26.10.2020 Hvorfor udarbejde et budget? Et budget er et centralt styringsværktøj for virksomheden uanset størrelsen og kompleksiteten af virksomheden. Et budg Læs mere…

Feriepengene er blevet frigivet - men nogle persongrupper skal være varsomme

13.10.2020 Det er indtil 1. december 2020 muligt at få udbetalt 3 ugers indefrosne feriepenge. Virksomhederne har dog endnu ikke indberettet og indbetalt feriepe Læs mere…

Lempeligere regler for omregistrering af IVS’er til ApS’er

22.09.2020 IVS, eller iværksætterselskaber, som det også hedder, er en forholdsvis ny selskabsform, som skulle gøre det mere enkelt for iværksættere at drive vir Læs mere…

Youtubere og E-sportsudøvere som selvstændig erhvervsvirksomhed

31.08.2020 Youtubere og E-sportsudøvere kan i nogle tilfælde anses som selvstændig erhvervsvirksomhed. Det giver blandt andet mulighed for at drive aktiviteterne Læs mere…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

keyboard_arrow_up
Loading...