Nyheder


Virksomheder bør overveje at søge tilskud til digital omstilling

10. februar 2020

Sidste år var der mulighed for at søge om tilskud på op til 100.000 kroner til ekstern rådgivning vedrørende digital omstilling mv. De afsatte midler blev hurtigt anvendt, og der blev lukket for ansøgninger. Der åbnes igen op for, at der nu kan søges om tilskud.

Erhvervsstyrelsen har etableret støtteordningen (”SMV:Digital”), og i 2019 var der mere end 1000 ansøgninger, og der blev givet mere end 600 tilsagn, hvilket svarer til mere end 50 millioner kroner til rådgivning vedrørende digital omstilling.

I 1. og 2. kvartal 2020 vil den samlede tilskudspulje være på 13 millioner kroner og vil være delt op i nogle forskellige puljer med forskellige ansøgningsfrister.

Grøn digital omstilling

Den 3. februar 2020 blev der åbnet op for tilskud på op til 25.000 kroner vedrørende grøn digital omstilling. For at få andel heri skal virksomheden indsende en ansøgning, og hvis denne godkendes, skal virksomheden deltage i en workshop. Herefter kan virksomheden gøre brug af en ”tilskudsvoucher” på 25.000 kroner. Workshoppen afholdes i Herning den 24. marts 2020, hvor der er 2 forskellige temaer; ”Styrk din e-handel med en grøn profil” og ”Brug data til ressourceoptimering og vedligeholdelse”. De 25.000 kroner skal virksomheden anvende til at købe privat rådgivning vedrørende grøn omstilling. Nedenstående er eksempler på områder, som der kan søges tilskud til vedrørende grøn digital omstilling:

 • Opsætning af webshop der fremmer kunders grønne valg
 • Anvendelse af digitale løsninger til produktkonfiguration og visualisering i kundens miljø
 • Digitale løsninger til optimering af logistikløsninger for virksomheder med egen distribution
 • Lagerstyring og samkøring med øvrige IT-systemer med henblik på optimering af indkøb og opbevaring
 • Brug af måleudstyr og sensorik til indsamling af data
 • Automatisering på baggrund af data
 • Brug af indsamlede data til at optimere ressourceforbruget eller i vedligeholdelses- og serviceopgaver
 • Visualisering af data gennem eksempelvis ”business intelligence”-modeller
 • Anvendelse af 3D print, kunstig intelligens, mv.

Ansøgningsfristen er den 2. marts 2020 og puljen uddeles efter ”først-til-mølle-princippet”. Der er derfor god grund til at få ansøgt i god tid. Ansøgning sker online via www.smvdigital.dk.

Virksomheden skal leve op til nogle betingelser

Der er følgende betingelser, som virksomheden skal opfylde, for at kunne ansøge:

 • Virksomheden har et dansk CVR-nummer
 • Virksomheden har en omsætning svarende til maksimalt 50 millioner euro eller en balancesum på maksimalt 43 millioner euro
 • Virksomheden har vækstambitioner og ønsker at forbedre deres produktivitet
 • Virksomheden har afsat ressourcer til at implementere ny teknologi i virksomheden
 • Virksomheden medfinansierer 50% enten i form af kontant betaling eller i form af egne afholdte timer
 • Virksomheden har mellem 2 og 249 fuldtidsansatte

Udover ovenstående krav skal virksomheden have deltaget i den ovennævnte workshop. Det er også værd at bemærke, at der ikke er nogen minimumskrav til omsætning, hvorfor meget små og nystartede virksomheder kan deltage.

Flere puljer i løbet af foråret

Der er foreløbigt planlagt 2 yderligere puljer i foråret 2020. Den første pulje er på 2,3 millioner kroner, hvor der kan søges om op til 25.000 kroner vedrørende digital omstilling. Her åbnes der op for ansøgninger den 9. marts 2020. Den anden pulje er på 9,25 millioner kroner, hvor der kan søges om tilskud på op til 100.000 kroner, og hvor der kan ansøges fra den 6. april 2020.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...