Nyheder


Store krav til virksomheders krisestyring

24. marts 2020

Corona-krisen er blevet næsten altomfattende og for danske virksomheder har det katastrofale konsekvenser. Det stiller store krav til virksomheders krisestyring, som ikke er set lignende i nyere tid.

Alle virksomheder er berørt

Danske virksomheder er berørt af Corona-krisen på forskellige niveauer. Nogle virksomheder oplever, at deres omsætning fra den ene dag til den anden har nået et nulpunkt, fordi virksomhederne er i en branche, som ikke for øjeblikket må udøve deres virksomhed. Andre virksomheder oplever betydelig nedgang, fordi folk ikke længere kommer i butikkerne. Andre virksomheder oplever en mere generel nedgang i omsætningen, fordi folk er blevet usikre på deres privatøkonomi. Enkelte brancher oplever stigning, hvilket er glædeligt, men det er desværre undtagelsen.

Krav til hurtige beslutninger

Virksomhedsledere er på meget kort tid blevet tvunget til at skulle tage beslutninger om afskedigelser, truende tab på kunder, ukurante varelagre, og - ikke mindst - likviditetsmæssige udfordringer. Afskedigelse af medarbejdere er en vanskelig balancegang, da ingen ved, hvornår virksomhederne kommer tilbage til ”normalsituation”. Herudover kræver afskedigelser at virksomhedslederne får overblik over de gældende regler på området og afvejer fordele og ulemper ved henholdsvis hjemsendelse mod kompensation og afskedigelse.

Likviditeten i fokus allerede i den kommende uge

Om en uge viser kalenderen 31. marts. Det er samtidig datoen, hvor mange betalinger skal foretages; løn til de ansatte, husleje, afdrag og renter på banklån, prioritetsydelser til kreditforening mv. Der er derfor ikke meget tid til at lave et likviditetsbudget. Virksomhedsledere bør dog overveje den likviditetsmæssige situation omgående og om nødvendigt søge dialog med leverandører og samarbejdspartnere, hvis der er problemer med at foretage betaling. Det skal i den forbindelse haves med i overvejelserne, at der i nogle tilfælde er mulighed for at få refunderet virksomhedens omkostninger, som en del af regeringens hjælpepakker. Derfor bør der snarere søges henstand end dekort, hvis leverandører og samarbejdspartnere ikke kan betales.

Reduktion af arbejdskapital

Virksomheder kan også forsøge at reducere deres arbejdskapital, herunder pengebindingen i varelagre og debitorer. Det kan dog vise sig at være lettere sagt end gjort, da det kan være vanskeligt at realisere varelagre, ligesom mange debitorer også vil være udfordret på likviditeten og dermed kan have problemer med at foretage rettidige betalinger.

Mange virksomheder har været momsregistreret for opførelse af nybyggeri, hvis hensigten var at det færdige byggeri skulle sælges, eller hvis der var usikkerhed om den endelige anvendelse af byggeriet. Lovændringen betyder, at det kan blive en dyr fornøjelse, hvis momsen er fratrukket, og byggeprojektet efterfølgende overgår til at være et udlejningsprojekt, hvor momsen ikke kan fratrækkes, idet momsen skal tilbagebetales med kort varsel.

Hjælpepakker til erhvervslivet

Regeringen har af flere omgange lanceret hjælpepakker til erhvervslivet. Det er vigtigt, at virksomhederne skaber sig overblik over de forskellige hjælpepakker. Der har i den seneste uge været tendens til ”information overload” i forhold til hjælpepakkerne, da diverse organisationer, faggrupper, nyhedsmedier mv. har deltaget i nyhedsdelingen. Fra det tidspunkt, hvor regeringen lancerer en hjælpepakke, og til virksomhederne får gavn af hjælpepakkerne, vil der gå noget tid. Det er derfor centralt, at virksomhederne skaber sig overblik over:

  • Hvilke af hjælpepakkerne der er relevante
  • Hvornår der kan ansøges, og hvad krav der er til ansøgning og dokumentation
  • Hvornår virksomheden kan forvente, at der kommer ”penge i kassen” vedrørende hjælpepakken

Virksomheder kan med fordel søge information på www.virksomhedsguiden.dk, som er en fælles platform, som Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for.

5 gode råd:

  • Udarbejd kortsigtet likviditetsbudget – mange betalinger forfalder 31. marts
  • Vurder tilpasning af medarbejderstaben og reglerne på området, herunder mulighederne for kompensation
  • Tilpas arbejdskapitalen for at frigøre likviditet
  • Undersøg hvilke af regeringens hjælpepakker der er relevante for virksomheden
  • Følg med på www.virksomhedsguiden.dk

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...