Nyheder


Præmier ved Facebook konkurrencer er skattefrie - men ikke for virksomheden

22. januar 2018

Det er blevet almindeligt, at virksomheder afholder konkurrencer på deres hjemmeside, Facebook og andre sociale medier. Det rejser spørgsmålet, om den, der vinder præmien, skal betale skat heraf, og om den virksomhed, der afholder konkurrencen, har skattefradrag for afholdelsen af konkurrencen.

Betingelser som skal være opfyldt for, at præmier er skattefrie

Udgangspunktet er, at deltagere i offentlige konkurrencer ikke skal betale skat af præmiens værdi. En forudsætning for dette er, at konkurrencen er omfattet af et regelsæt om gevinstafgifter. Konkurrencen anses som værende omfattet af gevinstafgiftsreglerne, hvis nedenstående betingelser alle er opfyldt:

  • Deltagelsen i konkurrencen skal være gratis
  • Konkurrencen skal være offentlig
  • Der skal være et element af tilfældighed ved konkurrencen

Det ses ofte, at deltagelse i en konkurrence er afhængig af, at man køber produkter hos den virksomhed, der afholder konkurrencen. Hvis der er en sammenhæng imellem købet og gevinstchancen, vil ovenstående betingelse om, at deltagelsen skal være gratis, ikke være opfyldt. Hvis eksempelvis en ejendomsmægler udlodder en gevinst til kunder, der køber et hus i januar måned, så vil det dog være omfattet af regelsættet, da præmien vil have en meget lille værdi sammenlignet med omkostningen ved at købe et hus.

Hvis en konkurrence afholdes på et socialt medie, som eksempelvis Facebook, så vil konkurrencen opfylde betingelsen om at være offentlig - selvom deltagelse i konkurrencen kræver, at man eksempelvis deler virksomhedens opslag på de sociale medier eller at man ”liker” det.

Kravet om tilfældighed vil naturligvis være opfyldt, hvis vinderen findes ved lodtrækning. Kravet vil dog også være opfyldt, hvis deltagerne skal gætte på nogle spørgsmål, og vinderen er den deltager, der kommer tættest på det korrekte svar. Det er dog en forudsætning, at der snarere skal være tale om gæt end om viden for at kunne svare rigtigt.

Virksomheden har fradrag - men skal betale gevinstafgift

Virksomheden har fradrag for de omkostninger, der er tilknyttet afholdelsen af konkurrencen, herunder omkostninger til præmier mv. Virksomheden skal dog betale en særlig gevinstafgift, som udgør 17,5% af præmiens værdi i det omfang, at præmiens værdi overstiger 200 kroner. Har gevinsten eksempelvis en værdi på 3.000 kroner, så skal virksomheden betale 490 kroner i gevinstafgift.

For at virksomheden kan indbetale gevinstafgiften, skal virksomheden registreres for dette og virksomheden skal herefter angive og betale gevinstafgiften til Skat, hvilket enten skal ske månedsvist eller 15 dage efter resultatet af konkurrencen.

Manglende anmeldelse kan medføre bøde for virksomheden.

Hvis ikke betingelserne er overholdt, koster det skat for deltagerne

Hvis konkurrencen ikke er omfattet af de ovennævnte krav, så skal de deltagere, der vinder en præmie, betale almindlig skat heraf. Omvendt skal den virksomhed, der afholder konkurrencen ikke betale gevinstafgift.

Fakta:

  • Ved afholdelse af konkurrencer skal 3 krav være overholdt for, at vinderen af konkurrencen ikke skal beskattes af præmiens værdi
  • Virksomheden skal betale gevinstafgift på 17,5% af præmiens værdi udover 200 kroner, hvis de 3 krav er overholdt
  • Virksomheden har skattemæssigt fradrag for omkostninger til konkurrencer
  • Virksomheden skal anmelde og indbetale gevinstafgift
  • Manglende anmeldelse kan medføre bøde for virksomheden

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...