Nyheder


Personalesommerhuse kræver varsomhed

6. februar 2018

Det er ved at blive lysere udenfor, og i den forbindelse er der mange, der begynder at tænke på sommerferien. Virksomhedsejere kan som et personalegode overveje at stille et sommerhus til rådighed for de ansatte - men der er mange forhold, der skal iagttages.

Medarbejdere skal beskattes

Hvis en virksomhed stiller en sommerbolig til rådighed for de ansatte, skal medarbejderen beskattes af det, som et personalegode. Dette er i tråd med de generelle beskatningsprincipper om, at medarbejdere skal beskattes af løn, goder mv.

For sommerboliger, der anvendes i højsæsonen, hvilket vil sige i ugerne 22-34, sker beskatningen med 0,5% pr. uge af den offentlige vurdering. Anvendes sommerboligen uden for højsæsonen, hvilket vil sige i andre uger end ugerne 22-34, sker beskatningen som 0,25% pr. uge af den offentlige vurdering.

Hvis eksempelvis den offentlige vurdering udgør 1,6 millioner kroner, og en medarbejder anvender sommerboligen i uge 34 og 35, så skal medarbejderen beskattes af 12.000 kroner. Hvis den ansatte betaler virksomheden for at anvende sommerboligen, så nedsættes beskatningen tilsvarende. Betaler den ansatte eksempelvis 5.000 kroner for at må anvende sommerboligen i de 2 uger, så skal medarbejderen kun beskattes af 7.000 kroner.

Er der tale om en sommerbolig i udlandet, så sker beskatningen i forhold til en sammenlignelig udenlandsk ejendoms ejendomsværdi og alternativt ud fra handelsværdien, dog med visse reguleringer.

Reglerne gælder for sommerhuse men også for eksempelvis ferielejligheder mv.

Virksomheden har pligt til at foretage indberetning til Skat, når der stilles sommerbolig til rådighed for ansatte.

Hovedaktionærer kan blive brandbeskattet

Hvis et selskab har købt en sommerbolig, og denne ikke anvendes af de ansatte, så risikerer ejeren at blive brandbeskattet. Årsagen er, at hovedaktionærer bliver beskattet af sommerboliger i de uger, hvor denne ikke anvendes af andre.

Der er dog en undtagelse til dette, hvilket er de tilfælde, hvor en sommerbolig anvendes af andre ansatte i mindst 13 uger pr. år, hvoraf de 8 af ugerne skal være i højsæsonen (ugerne uge 22-34). Hvis dette er tilfældet, vil hovedaktionæren kun blive beskattet i de uger, hvor hovedaktionæren anvender sommerboligen.

Der kræves tilladelse

Et selskab må ikke uden videre erhverve boliger til ferieformål, hvis sommerboligen er omfattet af sommerhusloven. I sådanne tilfælde kræves der tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Efter praksis giver Erhvervsstyrelsen tilladelse, hvis virksomheden har mindst 6 - 10 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, og udlejningen ikke sker til medarbejdere, der samtidig er medejere, medmindre der er tale om mindre ejerandele - eksempelvis via medarbejderaktier.

Fakta:

  • Anvendelse af personalesommerhus medfører beskatning
  • Beskatningen sker ud fra nogle fastlagte procentsatser
  • Virksomheden skal foretage indberetning til Skat
  • Hovedaktionærer kan blive brandbeskattet
  • Der kræves tilladelse fra Erhvervsstyrelsen

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...