Nyheder


Overvej at omdanne virksomheden til ApS eller A/S

27. januar 2020

Mange virksomheder drives i personligt regi men det kan være relevant at overveje, at omdanne virksomheden til et selskab – enten et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S)

Hæftelse

En af de væsentligste forskelle imellem at drive virksomhed i personligt regi og i selskabsform (ApS eller A/S) er i forhold til hæftelsen. Drives der virksomhed i personligt regi, hæfter ejeren med sin formue. Det vil sige, at hvis virksomheden ikke kan betale sine kreditorer, så kan kreditorerne ”gå efter” ejerens private formue. Anderledes forholder det sig med selskaber, som udelukkende hæfter med selskabets egen formue.

I forhold til hæftelsen er det væsentligt at være opmærksom på, at ejeren ofte kautionerer for selskabets bankengagement. Det har den konsekvens, at ejeren personligt skal indfri eventuel kassekredit, banklån, renteswaps mv., hvis ikke selskabet selv har evnen til det. Tilsvarende kan det være aktuelt, at ejeren kautionerer for husleje- og leasingaftaler. Den begrænsede hæftelse i selskabsform er derfor med modifikationer. Den begrænsede hæftelse er dog fortsat en af de væsentligste argumenter for at omdanne en personligt dreven virksomhed til ApS eller A/S.

Skat

Selskaber betaler 22% i skat af selskabets skattemæssige overskud. For selvstændige erhvervsdrivende, der ikke driver virksomhed i selskabsform, er skatteprocenten op til 56%, hvis ejeren betaler topskat. Selvstændige erhvervsdrivende kan dog vælge at anvende virksomhedsskatteordningen. Hvis denne ordning tilvælges, vil den del af virksomhedens overskud, som ikke hæves ud til privat, blive beskattet med en skatteprocent på 22% svarende til selskabsskatteprocenten. Virksomheder skal derfor ikke omdannes til ApS eller A/S med den begrundelse, at skatteprocenten er lavere.

Der kan dog fortsat være skattemæssige argumenter for at omdanne virksomheder til ApS eller A/S. Det væsentligste skattemæssige argument er, hvis der senere skal gennemføres et generationsskifte. Ved at omdanne virksomheden til ApS eller A/S og efterfølgende stifte et holdingselskab, vil der være mulighed for, at holdingselskabet kan modtage skattefrit udbytte, og at holdingselskabet kan sælge den omdannede virksomhed skattefrit.

ApS’er og A/S’er skal offentliggøre deres årsregnskab

Virksomheder, der drives i personligt regi, skal ikke offentliggøre deres årsregnskab, hvilket for nogen kan være et argument for, at virksomheden ikke skal omdannes til ApS eller A/S, da ApS’er og A/S’er skal offentliggøre deres årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. Dermed vil visse væsentlige dele af selskabets økonomi blive offentliggjort, herunder årets resultat, egenkapital, udbytte mv.

Krav hvis virksomheden skal omdannes til ApS eller A/S

Hvis en virksomhed, der drives i personligt regi, skal omdannes til ApS eller A/S, er der en række betingelser der skal overholdes. Som det væsentligste skal der være en egenkapital i virksomheden på mindst 40.000 kroner, hvis virksomheden skal omdannes til ApS, og en egenkapital på mindst 400.000 kroner, hvis virksomheden skal omdannes til A/S. Som udgangspunkt vil en omdannelse af virksomheden til ApS eller A/S være skattepligtig. En omdannelse til ApS eller A/S kan derfor medføre en væsentlig skat for ejeren af virksomheden. Der er dog mulighed for at lave en skattefri virksomhedsomdannelse, hvis nogle nærmere betingelser overholdes. Dermed skal ejeren ikke afregne skat, som følge af omdannelsen til ApS eller A/S.

Fakta:

  • Overvejelse om omdannelse til ApS eller A/S skal ske ud fra flere perspektiver
  • Hæftelsesbegrænsning i ApS’er og A/S’er er ofte kombineret med private kautioner
  • ApS eller A/S skal ikke vælges på grund af lavere selskabsskat
  • Et generationsskifte kan foretages skattefrit, hvis der foretages en omdannelse til ApS eller A/S, og der efterfølgende stiftes et holdingselskab
  • ApS’er og A/S’er skal offentliggøre deres årsregnskab

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...