Nyheder


Youtubere og E-sportsudøvere som selvstændig erhvervsvirksomhed

31. august 2020

Youtubere og E-sportsudøvere kan i nogle tilfælde anses som selvstændig erhvervsvirksomhed. Det giver blandt andet mulighed for at drive aktiviteterne i selskabsform, herunder enten aktieselskab eller anpartsselskab.

Nyere afgørelse

Skatterådet har for nyligt taget stilling til, hvorvidt henholdsvis E-sport og Youtubekanal kunne anses som selvstændig erhvervsvirksomhed. Skatterådet bekræftede i afgørelsen, at aktiviteterne kunne anses som selvstændig erhvervsmæssig virksomhed og at aktiviteterne kunne drives i selskabsform. Men det afhænger i alle tilfælde af en konkret vurdering.

E-sport

E-sport aktiviteterne vedrørte streaming af spil på internettet. Den pågældende person havde indgået en kontrakt med en spilleportal. Skatterådet lagde blandt andet vægt på, at personen modtog væsentlige løbende indtægter via den pågældende kontrakt. Herudover var disse indtægter den pågældende persons hovedindtægt. Skat har tidligere anerkendt, at E-sport generelt kan anses som selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis det i øvrigt drives professionelt.

Youtubekanal

Den pågældende person havde også en Youtubekanal, som Skatterådet ligeledes vurderede var selvstændig erhvervsvirksomhed. Skatterådet lagde ved vurderingen blandt andet vægt på, at der var løbende indtægter fra Youtubekanalen. Indtægterne fra Youtunekanalen var afhængig af den pågældende persons egne aktiviteter og indsats. Herudover blev der ved afgørelsen lagt vægt på, at den pågældende person havde en ansat, der var editor, som skulle lave videoklip. Editoren var aflønnet i forhold til de indtægter, som der kom fra Youtubekanalen.

Andre ydelser indgik i den selvstændige erhvervsvirksomhed

Udover at personen havde indtægter fra E-sport aktiviteterne og Youtubekanalen, så havde personen også nogle reklame- og sponsoropgaver. Indtægterne fra reklame- og sponsoropgaverne blev vurderet som havende så nær sammenhæng med personens E-sport aktiviteter og Youtubekanalen. Konsekvensen af dette var, at indtægterne fra reklame- og sponsoropgaverne ligeledes indgik som en del af personens selvstændige erhvervsvirksomhed.

Det kan få uheldige skattemæssige konsekvenser

Skatterådet har i den pågældende afgørelse foretaget en meget konkret vurdering som grundlag for at konkludere, at der var tale om selvstændig erhvervsvirksomhed. Det kan derfor ikke konkluderes, at E-sport aktiviteter og Youtubekanaler altid kan anses som selvstændig erhvervsvirksomhed. Sådanne aktiviteter kan derfor ikke altid placeres i et aktieselskab eller anpartsselskab og der skal i alle tilfælde foretages en meget konkret vurdering. Man bør derfor være varsom med at placere E-sport aktiviteter og Youtubekanaler i aktieselskaber eller anpartsselskaber.
Hvis Skat ikke vurderer, at der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, og man har placeret aktiviteterne i et aktieselskab eller anpartsselskab, så kan det få meget uheldige skattemæssige konsekvenser. Årsagen til dette er, at det kan medføre dobbeltbeskatning eller trippelbeskatning. Den ”ekstra” beskatning opstår, fordi personen bliver skattepligtig af de indtægter, som der er i selskabet – udover at også selskabet bliver skattepligtig heraf. I yderste konsekvens kan det medføre en skat på over 100% og det er nok de færreste der er interesseret i at betale en sådan skat.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...