Nyheder


Virksomhederne kan få refunderet mere elafgift

17. november 2020

Virksomheder kan fra og med 2021 få refunderet elafgift af energiforbrug til rumvarme, komfortkøling og  varmt vand med en højere sats end hidtil. 

Virksomheder kan få godtgjort en andel af elafgift

En række virksomheder, som er momspligtige, kan få refunderet en andel af elafgiften, når de køber strøm.  Elafgiften er for øjeblikket på 0,892 kroner pr. kWh og refusionen af elafgiften sker via momsangivelsen. Virksomheder betaler derfor i første omgang elafgiften og kan herefter få refunderet en andel heraf.  

Hvis elforbruget vedrører såkaldt ”procesformål”, kan virksomheder få refunderet størstedelen af elafgiften  - for øjeblikket 0,888 kroner pr. kWh. Elforbrug til procesformål er eksempelvis elektricitet, der anvendes til drift af maskiner, produktionsanlæg, edb-udstyr, pumper og motorer. 

Hvis der i stedet for procesformål er tale om el til rumopvarmning, airconditionanlæg og til opvarmning af brugsvand, refunderes der udelukkende 0,682 kroner pr. kWh.  

Virksomheder skal derfor selv betale netto DKK 0,004 kroner pr. kWh af elafgiften, hvis elforbruget vedrører  procesformål og 0,210 kroner pr. kWh af elafgiften, hvis elforbruget vedrører rumopvarmning, airconditionanlæg og opvarmning af brugsvand. 

Der har derfor – indtil nu – været tale om en mindre administrativ byrde for virksomhederne i forhold til at sondre imellem, hvornår der er tale om procesformål, og hvornår der ikke er. Ligeledes har virksomhederne udelukkende kunne få godtgjort en mindre del af elafgiften, hvis ikke der var tale om procesformål. Dette ændres der på nu.  

Klimaaftale

I sommers blev der indgået en politisk aftale, som skal medvirke til en grøn energisektor og en grønnere  industri. Aftalen har medført, at virksomheder, som anvender el til rumopvarmning, airconditionanlæg og til opvarmning af brugsvand kan få godtgjort en større andel af elafgiften vedrørende dette elforbrug. Dette sker ved, at elafgiften vedrørende rumopvarmning, airconditionanlæg og opvarmning af brugsvand fra og med 2021 godtgøres med samme sats, som gælder for elafgift vedrørende procesformål. Virksomhederne skal  derfor ikke fra og med 2021 sondre imellem, hvornår elforbrug vedrører procesformål, og hvornår det ikke gør. Ligeledes betyder det også noget rent økonomisk, da virksomhederne får godtgjort en større del af elafgiften.

Liberale erhverv bliver også omfattet

De liberale erhverv har indtil nu ikke kunnet få godtgjort elafgift vedrørende procesformål. Fra 2023 bliver de liberale erhverv ligestillet med de øvrige momspligtige virksomheder, og allerede fra og med 2021 kan de liberale erhverv få godtgjort elafgift vedrørende rumopvarmning, airconditionanlæg og opvarmning af brugsvand efter de forøgede satser. De liberale erhverv skal derfor fortsat frem til 2023 sondre imellem elforbrug vedrørende procesformål samt elforbrug til rumopvarmning, airconditionanlæg og til opvarmning af brugsvand. 

Liberale erhverv omfatter advokater, arkitekter, bureauer, landinspektører, mæglere, reklamebureauer,  revisorer og rådgivende ingeniører. 

Reglerne er endnu ikke vedtaget

De ændrede regler er endnu ikke vedtaget ved lov, men der er udarbejdet lovforslag og de ændrede regler  forventes at blive vedtaget.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...