Nyheder


Virksomheder kan søge om rentefrit lån vedrørende moms

11. maj 2020

Virksomheder, som har afregnet moms for 4. kvartal 2019 eller 2. halvår 2019, har mulighed for at ansøge om et rentefrit lån, der svarer til den betalte moms for den pågældende periode. Udbetalingen sker til virksomhedens NemKonto.

Fordelagtige lånebetingelser

Som nævnt er der tale om et rentefrit lån. Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021. Hvis virksomheden skylder penge på Skattekontoen eller har gæld, der er sendt til inddrivelse, vil det skyldige beløb forinden blive modregnet. Herudover gælder der særlige regler, hvis virksomheden ikke længere er momsregistreret, ligesom lånet skal tilbagebetales, hvis virksomheden i løbet af låneperioden ikke opfylder betingelserne. Samlet set er der tale om nogle fordelagtige lånevilkår.

De fleste virksomheder kan søge

Langt de fleste virksomheder kan søge om rentefrit lån vedrørende momsen. Der gælder dog nogle enkelte undtagelser, hvilket blandt andet er virksomheder, som er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning. Endvidere kan virksomheder ikke søge om rentefrit lån, hvis de drives, ledes eller ejes mv. af en fysisk eller juridisk person, der inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig. Offentlige institutioner er også undtaget fra at kunne søge.

Der gælder ikke særlige betingelser om, at virksomhedens omsætning, indtjening mv. skal være negativt påvirket af Covid-19, for at der kan søges om rentefrit lån. Alle virksomheder, som blot opfylder de generelle betingelser, kan derfor søge.

Ansøgningsproceduren

Det er forholdsvist simpelt at søge om det rentefrie lån. Ansøgningen foretages ved at gå ind på www.virk.dk og her vælge ”rentefrit lån: moms”. Herefter skal CVR-nr. indtastes, hvorefter det skal bekræftes, at virksomheden lever op til kravene for at få det rentefrie lån, ligesom betingelserne for lånet skal accepteres. Hvis der har været foretaget ejerskifte på mere end 50 % i perioden 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020, gælder der nogle særlige betingelser.

Hvis virksomheden inden for de seneste 3 år har haft ”foreløbige fastsættelser”, som ikke er erstattet af angivelser, så kan virksomheden ikke ansøge om det rentefrie lån. En foreløbig fastsættelse udarbejdes af Skatteforvaltningen i de tilfælde, hvor virksomheden ikke har foretaget angivelse af moms mv.

Fristen for ansøgningen

Fristen for at ansøge om lånet er den 15. juni 2020. Udover at søge om rentefrit lån vedrørende moms, kan der også søges om rentefrit lån vedrørende lønsumsafgift, for de virksomheder, hvor det er relevant.

Ansøgningen om det rentefrie lån, samt oplysningerne i ansøgningen, sker under straffeansvar.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...