Nyheder


Undgå restskat – gennemgå forskudsopgørelsen allerede nu

15. november 2022

Forskudsopgørelsen for 2023 er tilgængelig den 15. november 2022 i skattemappen på www.skat.dk. Af forskudsopgørelsen fremgår trækprocent og fradrag for 2023 – samt B-skatterater, hvis man har B-indkomst.

Grundlaget for forskudsopgørelsen

Forskudsopgørelsen genereres automatisk ud fra de oplysninger, som Skattestyrelsen har registreret om borgerne. Indkomster og fradrag i forskudsopgørelsen for 2023 er enten baseret på forskudsopgørelsen for 2022 eller årsopgørelsen for 2021, og i nogle tilfælde er beløbene reguleret med nogle procentsatser.

Hvad skal man være opmærksom på

Manglende tilretning af forskudsopgørelsen kan medføre, at der senere kommer en restskat eller overskydende skat. Sidstnævnte er glædeligt for mange, men skyldes at der løbende er betalt for meget i skat.

Ændring i løn, ansættelsesforhold mv.

En lønændring får især betydning for forskudsopgørelsen, når der er tale om ændringer i lønnen i forhold til topskattegrænsen. Dette er eksempelvis tilfældet når:

  • Lønnen (inklusiv skattepligtige personalegoder) kommer over eller under grænsen for topskat (løn mv. på ca. 51.500 kroner pr. måned)
  • Man allerede betaler topskat men stiger i løn

Nogle borgere tilretter automatisk forskudsopgørelsen, så de forskudsregistreres til at tjene lidt mere end de forventer. Dette gøres i mange tilfælde for at undgå negative overraskelser vedrørende restskat. Man skal dog være opmærksom på, at beskæftigelsesfradraget beregnes ud fra den forskudsregistrerede indkomst. Hvis man eksempelvis tjener mindre end ca. 35.700 kroner pr. måned, så bør man faktisk forskudsregistrere sin lønindkomst lidt lavere end den forventede lønindkomst – hvis altså man ønsker at undgå en restskat.

En ny arbejdsplads kan medføre, at befordringsfradraget ændres. Der kan opnås befordringsfradrag, hvis der er mere end 12 km til arbejde (hver vej).

Renteudgifter

Personer, der har variabelt forrentede lån (flekslån mv.), bør være særligt opmærksomme på at få tilrettet forskudsopgørelsen, da renteniveauet har været lavt de senere år, men nu generelt er stigende. Det samme gør sig gældende, hvis man har købt eller solgt ejendom, for så vil renteudgifterne ofte ændre sig væsentligt.

Pensionsindbetalinger

Ændrede pensionsindbetalinger bør tilrettes i forskudsopgørelsen. Dette er specielt tilfældet ved private pensionsordninger. Ved arbejdsgiveradministrerede ordninger vil der løbende være fradrag i forbindelse med lønudbetalingerne, hvorfor dette er mindre relevant i forhold til forskudsopgørelsen.

Selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionærer

Selvstændige erhvervsdrivende kan have store udsving i indkomsten over årene. Derfor bør selvstændige erhvervsdrivende altid vurdere, om forskudsopgørelsen skal tilrettes.

For de personer, der er gået fra at være lønmodtagere til at være selvstændigt erhvervsdrivende, er det ligeledes vigtigt at få tilrettet forskudsopgørelsen, da der ellers ikke løbende bliver indbetalt B-skatterater. Hvis ikke der løbende indbetales B-skatterater, kan det medføre en betydelig restskat.

Hvis en hovedaktionær (person der ejer aktie- eller anpartsselskab) tidligere har modtaget udbytte, så vil dette udbytte i mange tilfælde blive forskudsregistreret for 2023. Hovedaktionæren vil derfor få en meget høj trækprocent, hvis der er modtaget store udbytter.

Pensionister

Pensioner, som udbetales af Udbetaling Danmark, sker på baggrund af forskudsopgørelsen. Der vil efterfølgende komme en regulering til pensionsudbetalingerne, når de endelige indkomster for 2023 er selvangivet. For at undgå overraskelser vedrørende for meget eller for lidt udbetalt pension bør forskudsopgørelsen tilrettes.

Løbende tilretning af forskudsopgørelsen

Ændring af forskudsopgørelsen er ikke nødvendigvis noget, der kun skal foretages én gang om året, men bør løbende foretages henover året, hvis der sker væsentlige ændringer i de skattemæssige forhold. Eksempelvis kan en lønmodtager nu her i november 2022 tilrette forskudsopgørelsen for 2022 – så vil en eventuel overskydende skat eller restskat blive indregnet i fradraget og trækprocenten for december måneds løn. Dermed kan eventuel overskydende skat eller restskat til foråret 2023 undgås.

5 ting at være opmærksomme på:

  • Ændringer i lønforhold og arbejdsplads
  • Renteudgifter, herunder variabelt forrentede lån
  • Pensionsindbetalinger, herunder private pensionsordninger
  • Selvstændige erhvervsdrivende, herunder personer der tidligere har været lønmodtagere
  • Hovedaktionærer, der modtager udbytte

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...