Nyheder


Undgå restskat – gennemgå forskudsopgørelsen allerede nu

22. november 2021

Forskudsopgørelsen for 2022 er nu tilgængelig i skattemappen på www.skat.dk. Af forskudsopgørelsen fremgår trækprocent og fradrag for 2022 – samt B-skatterater, hvis man har B-indkomst.

Grundlaget for forskudsopgørelsen

Forskudsopgørelsen genereres automatisk ud fra de oplysninger, som Skattestyrelsen har registreret om borgerne. Dette er også årsagen til, at Skattestyrelsen i løbet af året kan sende en advisering til borgerne om, at Skattestyrelsen har lavet et nyt forslag til forskudsopgørelse baseret på de oplysninger, som Skattestyrelsen har modtaget omkring indkomst mv.

Overskydende skat eller restskat

Manglende tilretning af forskudsopgørelsen kan medføre, at der senere kommer en restskat eller overskydende skat. Sidstnævnte er glædeligt for mange, men skyldes at der løbende er betalt for meget i skat.

Ændring i løn, ansættelsesforhold mv.

En lønændring får især betydning for forskudsopgørelsen, når der er tale om ændringer i lønnen i forhold til visse beløbsmæssige grænser. Dette er eksempelvis tilfældet når:

  • Lønnen (inklusiv skattepligtige personalegoder mv.) kommer over eller under grænsen for topskat (løn mv. på ca. 50.000 kroner pr. måned)
  • Man betaler allerede topskat men stiger i løn
  • Lønnen (inklusiv skattepligtige personalegoder mv.) er under grænsen for at opnå det maksimale beskæftigelsesfradrag (ca. 32.500 kroner pr. måned)

En ny arbejdsplads kan medføre, at befordringsfradraget ændres. Der kan opnås befordringsfradrag, hvis der er mere end 12 km til arbejde (hver vej).

Renteudgifter

Personer, der har variabelt forrentede lån (flekslån mv.), bør være særligt opmærksomme på at få tilrettet forskudsopgørelsen, da renteudgifterne kan svinge betydeligt. Det samme gør sig gældende, hvis man har købt eller solgt ejendom, for så vil renteudgifterne ofte ændre sig væsentligt.

Pensionsindbetalinger

Ændrede pensionsindbetalinger bør tilrettes i forskudsopgørelsen. Dette er specielt tilfældet ved private pensionsordninger. Ved arbejdsgiveradministrerede ordninger vil der løbende være fradrag i forbindelse med lønudbetalingerne, hvorfor dette er mindre relevant i forhold til forskudsopgørelsen.

Selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionærer

Selvstændige erhvervsdrivende vil meget ofte have store udsving i indkomsten over årene. Derfor bør selvstændige erhvervsdrivende altid vurdere, om forskudsopgørelsen skal tilrettes.

For de personer, der er gået fra at være lønmodtagere til at være selvstændigt erhvervsdrivende, er det meget vigtigt at få tilrettet forskudsopgørelsen, da der ellers ikke løbende bliver indbetalt B-skatterater. Hvis ikke der løbende indbetales B-skatterater, kan det medføre en betydelig restskat.

Hvis en hovedaktionær (hvilket er en person der ejer kapitalandele i et aktie- eller anpartsselskab) har modtaget udbytte i 2020, så vil dette udbytte blive forskudsregistreret for 2022. Hovedaktionæren vil derfor få en meget høj trækprocent, hvis der er modtaget store udbytter i 2020.

Pensionister

Størrelsen af pensionsudbetalinger, som udbetales af Udbetaling Danmark i 2022, er afhængig af forskudsopgørelsen for 2022. Der vil efterfølgende komme en regulering til pensionsudbetalingerne, når de endelige indkomster for 2022 er selvangivet. Hvis forskudsopgørelsen afviger væsentligt fra de faktiske indkomster, så vil det efterfølgende medføre store reguleringer til de foretagne pensionsudbetalinger. For at undgå sådanne overraskelser i forhold til for meget eller for lidt udbetalt pension bør forskudsopgørelsen tilrettes.

Løbende tilretning af forskudsopgørelsen

Ændring af forskudsopgørelsen er ikke nødvendigvis noget, der kun skal foretages én gang om året, men bør løbende foretages hen over året, hvis der sker væsentlige ændringer i de skattemæssige forhold. Eksempelvis kan en lønmodtager i starten af december 2021 tilrette forskudsopgørelsen for 2021. Det vil medføre, at en eventuel overskydende skat eller restskat bliver indregnet i fradraget eller trækprocenten for december måneds løn. Dermed kan eventuel overskydende skat eller restskat til foråret 2022 undgås – hvis altså der forskudsregistreres korrekt.

5 ting at være opmærksomme på:

  • Ændringer i lønforhold, skattepligtige personalegoder og arbejdsplads
  • Renteudgifter, herunder variabelt forrentede lån
  • Pensionsindbetalinger, herunder private pensionsordninger
  • Selvstændige erhvervsdrivende, herunder personer der tidligere har været lønmodtagere
  • Hovedaktionærer, der modtager udbytte

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...