Nyheder


Undgå bøde – læs ny vejledning om varebiler

19. april 2023

Sådan lyder overskriften i en skrivelse, som Motorstyrelsen har sendt til 67.000 virksomheder. I skrivelsen henvises der til en vejledning, som er udarbejdet af Motorstyrelsen, og som virksomheder bør være bekendte med. Efterleves reglerne ikke, kan det have væsentlige afgifts-, skatte- og momsmæssige konsekvenser.

Styrket indsats fra myndighederne

Årsagen til den rundsendte skrivelse er, at Motorstyrelsen gør en ekstra indsats for at styrke regelefterlevelsen blandt ejere og brugere af virksomhedsbiler på gule plader. Motorstyrelsen har i den forbindelse udtalt, at mange virksomheder ikke overholder reglerne for brug af varebiler, hvilket er årsagen til, at Motorstyrelsen nu iværksætter en målrettet indsats til virksomhederne med et vejledningsmateriale om, hvad der er erhvervsmæssig og privat kørsel. Udover vejledningen vil Motorstyrelsen følge op på, om vejledningen bliver overholdt. Dette sker ved at Motorstyrelsen i samarbejde med politiet blandt andet "vinker varebiler ind til siden" for at kontrollere, om reglerne bliver overholdt.

Fremover sender Motorstyrelsen hvert halve år automatisk en vejledning til de virksomheder, der har anskaffet sig en varebil indenfor det seneste halve år.

Vejledningen gælder kun for almindelige varebiler, og gælder derfor ikke for de varebiler, som kan defineres som værende "specialindrettet", ligesom den heller ikke gælder for mandskabsvogne. Specialindrettede varebiler, er varebiler, hvor varerummet eksempelvis er indrettet med fastspændte reoler, værktøj eller anden materiale.

Gulpladebiler

Gulpladebiler, der er registreret til erhvervsmæssig kørsel, må som udgangspunkt ikke bruges privat, da der ikke er betalt fuld registreringsafgift. Hvis virksomheden overtræder reglerne, skal virksomheden blandt andet betale privatbenyttelsesafgift op til tre år tilbage, ligesom det kan have væsentlige skattemæssige og momsmæssige konsekvenser. Herudover kan virksomheden få en bøde.

Af Motorstyrelsens vejledning fremgår der en række eksempler på, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt. Heraf fremgår det eksempelvis, at det er tilladt at hente frokost i arbejdstiden i en varebil, men det er eksempelvis ikke tilladt at aflevere og hente børn i forbindelse med kørsel til og fra arbejde i en bil på gule plader.

Virksomheden har ansvaret

Det er virksomheden, der har ansvaret for, hvordan virksomhedens varebiler bliver brugt. Det er derfor også virksomheden, der skal betale, hvis reglerne bliver overtrådt. Der er derfor god grund til, at virksomhederne informerer deres ansatte om reglerne. Dette er også i tråd med Motorstyrelsens anbefaling.

Dagsbeviser giver mulighed for privat anvendelse

Der er mulighed for at købe et såkaldt "dagsbevis". Et dagsbevis giver mulighed for at køre i en gulpladebil til private formål i op til 20 dage om året i samme varebil. Dagsbeviset kan enten købes via app’en "Dagsbevis" eller i Motorregistreret. Et dagsbevis koster mellem 185 kroner og 225 kroner blandt andet afhængig af varebilens totalvægt.

Hvis en varebil skal anvendes mere end 20 gange om året, så skal bilen omregistreres, til anvendelse til både erhvervsmæssige og private formål. Herefter vil bilen få monteret papegøjeplader, ligesom der skal betales privatbenyttelsesafgift. Herudover kan det have skatte- og momsmæssige konsekvenser.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...