Nyheder


Ulovligt for virksomheder at modtage kontant betaling på 20.000 kroner eller mere

25. august 2021

Der har i en årrække værende et såkaldt kontantforbud gældende, hvilket medførte, at det var ulovligt for virksomheder at modtage kontantbetaling på 50.000 kroner eller derover. Dette kontantforbud er med virkning pr. 1. juli 2021 blevet skærpet, så grænsen for, hvor meget virksomheder må modtage som kontantbetaling, er nedsat til under 20.000 kroner.

De fleste erhvervsdrivende er omfattet af reglerne

Reglerne om det såkaldte ”kontantforbud” gælder alle erhvervsdrivende, dog med undtagelse af de erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvaskloven. Det vil som hovedregel sige langt de fleste virksomheder, dog med nogle enkelte undtagelser, herunder er eksempelvis revisionsvirksomheder, advokatvirksomheder og pengeinstitutter mv. ikke omfattet. Reglerne om kontantforbuddet fremgår af hvidvaskloven.

Hvor går grænsen

Grænsen på 20.000 kroner gælder for hver enkelt handel. Det er underordnet, om en betaling eksempelvis deles i to betalinger eksempelvis ved at et køb på 30.000 kroner deles i 2 kontante betalinger på hver 15.000 kroner. I praksis er der eksempelvis lagt vægt på, om betalingerne vedrører et køb, som kan henføres til et og samme besøg i en virksomhed. Dette kan eksemplificeres ved et køb af et bord og en sofa hos en møbelforhandler. Hvis sofaen koster 18.000 kroner og bordet koster 12.000 kroner, så vil der være tale om ét køb, og det vil derfor ikke være muligt at betale 18.000 kroner kontant og 12.000 kroner kontant, uanset om der udstedes 2 kvitteringer. Det afgørende er dog, om sofaen og bordet kan føres til samme besøg i butikken.

Det kan medføre bøder

Såfremt en erhvervsdrivende modtager kontanter i strid med kontantforbuddet, kan den erhvervsdrivende blive pålagt en bøde på 25% af den del af kontantbetalingen, som er over 20.000 kroner. Hvis der eksempelvis er modtaget 29.999 kroner, vil bøden derfor være på 25% af 10.000 kroner svarende til 2.500 kroner – dog er minimumsbøden på 10.000 kroner. Derfor vil modtagelse af 20.000 kroner også medføre en bøde på 10.000 kroner, idet kontantforbuddet er overskrevet med 1 krone. Modtagelsen af kontanter i strid med kontantforbuddet medfører i sig selv, at forholdet er bødebelagt, og der er derfor ikke mulighed for, at forholdet efterfølgende repareres eller berigtiges.

Sagerne overdrages til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

I mange tilfælde sker erhvervsdrivendes overtrædelse af kontantforbuddet ikke som en bevidst handling men snarere som følge af de erhvervsdrivendes manglende kendskab til reglerne og manglende instruktion til de ansatte herom.

SØIK, som er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, har i det første halvår af 2021 startet efterforskning af 25 sager vedrørende erhvervsdrivendes overtrædelse af kontantforbuddet. I 2020 blev der udstedt bøder i ca. 80 tilfælde vedrørende erhvervsdrivendes overtrædelse af kontantforbuddet. Det må formodes, at nedsættelsen af kontantforbuddet, og det generelle skærpede fokus på hvidvask mv. vil medføre flere sager i fremtiden.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...