Nyheder


Skattestyrelsen går målrettet efter beskatning af kryptovaluta

14. juni 2022

Skattestyrelsen fortsætter den intensiverede jagt på at sikre beskatning af virtuel valuta, hvilket fremgår af en nylig offentliggjort meddelelse fra Skattestyrelsen.

Kryptovaluta

De fleste er efterhånden bekendte med virtuel valuta og kryptovaluta, hvor krypto valuta er en slags digitale penge, der i modsætning til traditionelle penge ikke findes i fysisk form. Kryptovaluta eksisterer således blot som krypterede filer. Eksempler på virtuelle valutaer er Bitcoin, Etherum, Ripple, Dash, Tether, Cardano og Litecoin, og disse kan handles på forskellige børser, som det også er tilfældet med eksempelvis aktier og obligationer.

Fortjenester er skattepligtige

Der gælder ikke særlige beskatningsregler for virtuel valuta, hvorfor det er de almindelige skatteregler som gælder på dette område. Det har den konsekvens, at salg af virtuel valuta, som sker som led i det, der skattemæssigt kaldes for spekulation, er skattepligtigt. Med spekulation menes der, at handlen med kryptovaluta foretages for at opnå en fortjeneste. Der vil i langt de fleste tilfælde være tale om, at handlen med virtuel valuta er spekulation, men der kan naturligvis være undtagelser. Hvis der ikke er tale om en fortjeneste men i stedet et tab, vil dette være fradragsberettiget. Skatteværdien af fradraget er dog for personer markant lavere end den skat, der skal betales ved fortjenester. Skatteministeren har i øvrigt sidste år anmodet om, at der blev set nærmere på reglerne på området, men det forventes først, at der kommer klarhed over, om der skal ske ændringer heri engang til næste år.

Skattestyrelsens kan indhente oplysninger

En af de større problemstillinger for Skattestyrelsen er, at virtuel valuta blandt andet handles på internationale platforme, og disse har ikke indberetningspligt til de danske skattemyndigheder. Dermed har Skattestyrelsen ikke kontrol med området i samme omfang, som det er tilfældet med andre typer af aktiver og investeringer.

Skattestyrelsen har dog i foråret 2022 fået tilladelse til, at Skattestyrelsen kan indhente oplysninger om handel med virtuelle valutaer hos danske udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og såkaldte FIAT-valutaer. FIAT valuta er defineret som et ”erklæret lovligt betalingsmiddel”, som eksempelvis danske kroner eller euro.

De oplysninger, som Skattestyrelsen kan indhente er:

  • Identifikationsoplysninger, dvs. navn, adresse og cpr-nr. og evt. cvr-nr.
  • Samlet handel eller veksling i FIAT-valuta og virtuel valuta
  • Alle overførsler af betalinger og vekslinger i FIAT-valuta til virtuel valuta
  • Alle overførsler af betalinger og vekslinger i virtuel valuta til FIAT-valutaer
  • Alle overførsler af betalinger og vekslinger i virtuel valuta til virtuel valuta
  • Oplysninger om ejeren af den konto eller wallet, som betalingen er sat ind eller hævet på
  • Gebyrer betalt af personen

De indhentede oplysninger vedrører perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021.

Selvangivelsespligt

Da oplysningerne om virtuelle valutaer ikke indberettes til Skattestyrelsen bør personer og selskaber, der investerer i virtuel valuta sikre sig, at de får foretaget korrekt selvangivelse af eventuel fortjeneste eller tab, således dette medtages korrekt på selvangivelsen. Hvis der ikke selvangives korrekt, kan det medføre at Skattestyrelsen foretager en korrektion af indkomsten på selvangivelsen og dermed krav om ekstra skat samt en mulig bøde. Omvendt kan det selvfølgelig også betyde, at man går glip af et muligt skattemæssigt fradrag.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...