Nyheder


Skattereglerne ændres for firmabiler

25. januar 2021

Hvis en virksomhed stiller en bil til rådighed for en ansat, så skal den ansatte beskattes af værdien af det, der kaldes ”fri bil”. Reglerne for beskatning af fri bil ændres over de kommende 5 år, og for nogle biler bliver det markant dyrere som følge af et nyt lovforslag.

Beskatning af fri bil sker ud fra bilens værdi og afhængig af, om bilen er over eller under 3 år gammel på det tidspunkt, hvor virksomheden køber bilen. Hvorvidt bilen er over eller under 3 år gammel regnes i forhold til tidspunktet for første indregistrering af bilen. 

Beskatning af nye biler efter de hidtidige regler

Hvis bilen er under 3 år, så sker beskatningen ud fra bilens værdi på tidspunktet for første indregistrering af bilen – det vil som udgangspunkt sige nyvognsprisen, hvilket derfor er beskatningsgrundlaget i dette tilfælde. Beskatningen beregnes som 25% af den del af beskatningsgrundlaget, der ikke overstiger 300.000 kroner og 20% af den resterende del af beskatningsgrundlaget. Når bilen er over 3 år gammel i forhold til tidspunktet for første indregistrering af bilen, så nedsættes beskatningsgrundlaget til 75% af nyvognsprisen.

Herudover sker der beskatning af 1,5 gange ejerafgiften.

Uanset bilens værdi tages der altid udgangspunkt i et minimums beskatningsgrundlag på 160.000 kroner. Det vil sige, der sker minimum beskatning af 25% af 160.000 kroner svarende til 40.000 kroner plus 1,5 gange ejerafgiften. Beskatningen sker forholdsmæssigt i de antal måneder, som den ansatte har bilen til rådighed. Har den ansatte anvendt bilen én dag, så sker der beskatning for en hel måned. 

For virksomheder der afregner moms månedligt, er der ikke sket en udskydelse af betalingsfristerne, som rækker ind i 2021.

Beskatning af biler, som er over 3 år gammel efter de hidtidige regler

Hvis virksomheden køber en bil, som på købstidspunktet er mere end 3 år gammel i forhold til tidspunktet for første indregistrering, så beskattes den ansatte i forhold til købsprisen på dette tidspunkt, hvilket derfor er beskatningsgrundlaget i dette tilfælde. Igen sker beskatningen med henholdsvis 25% og 20% i forhold til den del af beskatningsgrundlaget, der er henholdsvis under og over 300.000 kroner og som minimum af et beskatningsgrundlag på 160.000 kroner, ligesom der sker beskatning af 1,5 gange ejerafgiften. 

Reglerne ændres de næste 5 år

Som følge af en politisk aftale om nye bilafgifter vil beskatningen af firmabiler ændres hvert år over de kommende 5 år. Det får økonomiske konsekvenser for beskatningen, ligesom det også medfører øget administration for virksomhederne.

De hidtidige regler, hvor beskatningen beregnes i forhold til om beskatningsgrundlaget er over eller under 300.000 kroner udfases over de kommende 5 år, så beskatningen i stedet beregnes i forhold til 22,5% af beskatningsgrundlag. Frem mod 2025 sker udfasningen trinvist. 

Beskatningen af ejerafgiften vil frem mod 2025 trinvist blive forhøjet fra de nuværende 1,5 gange til 7 gange. 

Elbiler og plugin hybridbiler opnår største fordele

De ændrede regler gør det mere fordelagtigt, at firmabilen er en elbil eller en plugin-hybridbil, da det vil være de almindelige benzin- og dieselbiler, som rammes hårdest af de ændrede regler. Hertil kommer, at fra og med juli 2021 beskattes ansatte ikke af værdien af arbejdsgiverbetale ladestandere til elbiler og plugin-hybridbiler.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...