Nyheder


Skærpet kontrol med virksomheder

28. juni 2021

Der er netop indgået en politisk aftale, som vil medføre, at der stilles krav om brug af revisor i nogle nærmere udvalgte brancher. Herudover gives det offentlige øgede kontrolmuligheder vedrørende virksomheders efterlevelse af relevante regler. Der er endnu ikke udarbejdet et egentligt lovforslag, men da der er tale om en bred politisk aftale, må det forventes, at det i vist omfang vil blive vedtaget.

Visse brancher pålægges brug af revisor

Der er udvalgt en række brancher – såkaldte ”risikobrancher” – hvor det fremover bliver et krav, at der anvendes en godkendt revisor ved aflæggelse af virksomhedens årsregnskab. Ved en godkendt revisor menes der enten en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Risikobrancherne er foreløbigt defineret som følgende brancher:

 • Vejgodstransport
 • Flytteforretninger
 • Restauranter
 • Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
 • Event catering
 • Anden restaurationsvirksomhed
 • Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
 • Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
 • Webportaler
 • Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
 • Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Det er yderligere et krav, at den pågældende virksomhed har en omsætning på mellem 5 og 8 millioner kroner, for at der kan stilles krav om, at virksomheden skal gøre brug af en godkendt revisor.

De udvalgte brancher, er brancher, hvor der historisk har været mange fejl vedrørende efterlevelse af relevante regler, ligesom der indenfor brancherne historisk har været manglende rettidige indberetninger til myndighederne. Brancherne udvælges på baggrund af oplysninger og data fra Skattestyrelsen. Det er hensigten, at listen over risikobrancher skal revurderes hvert andet år. Dette skal ske ud fra Skattestyrelsens oplysninger og viden omkring branchers grad af regelefterlevelse.

En lang række af de pågældende virksomheder anvender allerede i dag en godkendt revisor. Der stilles ikke krav om, hvilken type af erklæring, som den godkendte revisor skal afgive på det pågældende årsregnskab, og dermed heller ikke krav om omfanget af revisors arbejde og graden af sikkerhed på den afgivne erklæring.

Yderligere kontrolmuligheder og sanktioner

Det bliver fremover muligt, at nystartede virksomheder kan kontrolleres af myndighederne tidligere end hidtil med henblik på at sikre virksomhedernes regelefterlevelse. Samtidig skal det være muligt at gribe ind over for virksomheder, før de har aflagt deres første årsregnskab. Der bliver endvidere mulighed for, at Erhvervsstyrelsen kan kontrollere bogføringen i nystartede virksomheder, ligesom Erhvervsstyrelsen kan kontrollere bogføringen i virksomheder, hvis årsregnskab ikke revideres af en godkendt revisor. Erhvervsstyrelsen får herudover mulighed for at pålægge virksomheder at indhente en erklæring fra en godkendt revisor om overholdelse af bogføringsloven, ligesom Erhvervsstyrelsen vil kunne pålægge en virksomhed revisionspligt. Såfremt der ikke sker en tilfredsstillende regelefterlevelse, får Erhvervsstyrelsen mulighed for at sende en virksomhed til tvangsopløsning.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...