Nyheder


Sidste frist for mange hjælpepakker herunder kompensation for selvstændige

18. august 2020

Som følge af COVID-19 blev der i foråret 2020 lanceret en række forskellige initiativer og hjælpepakker til virksomhederne. Hjælpepakkerne er løbende blevet udvidet og justeret. Mange af hjælpepakkerne har frist for ansøgning den 31. august 2020, hvorfor de virksomheder der ikke allerede har ansøgt, bør overveje, om der skal ansøges inden fristens udløb.

Hjælpepakke til selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende med maksimalt 25 fuldtidsansatte, som har haft en nedgang i omsætningen på mindst 30% har mulighed for at søge kompensation. Det er en betingelse for at kunne søge om kompensation, at virksomhedens omsætning har været mindst 10.000 kroner i gennemsnit pr. måned før Covid-19. Kompensationen opgøres som 90% af omsætningsnedgangen. For virksomheder, der har haft forbud mod at holde åbent, vil kompensationen være 100% af omsætningsnedgangen i den tvangslukkede periode. Uanset størrelsen af omsætningsnedgangen kan kompensationen maksimalt udgøre 23.000 kroner pr. måned. Virksomhederne kan frit vælge, om der skal søges om kompensation for en 3-måneders, 4- måneders eller 5-måneders periode. De 3 perioder går fra 9. marts og frem til henholdsvis 8. juni, 8. juli og 8. august 2020.

Valg af periode kræver beregninger

Nogle virksomheder har oplevet en forholdsvis begrænset nedgang i omsætningen, mens andre virksomheder fortsat oplever en markant nedgang i omsætningen. For de virksomheder, som kun har mærket en mindre nedgang i omsætningen i starten af Covid-19 perioden vil det i enkelte tilfælde kun være relevant at søge kompensation for en 3-måneders periode. I nogle tilfælde, kan virksomhederne således få udbetalt mere kompensation ved at søge for en 3-måneders periode end for en 4- eller 5-månedes periode. Der bør derfor altid laves en konkret beregning inden der søges kompensation.

Omsætningsnedgangen skal opgøres ud fra nogle fastlagte referenceperioder, der som udgangspunkt ikke kan fraviges.

Forlængelse af tidligere indsendt ansøgning

Hvis man tidligere har søgt og fået godkendt kompensation for 3-måneders perioden, men ønsker at søge for 4-måneders perioden skal man søge igen. Hvis man tidligere har ansøgt om kompensation for 4-måneders perioden kan man ikke senere vælge alene at søge for 3-måneders perioden. Hvis man ønsker at søge for den 5. måned, skal der også ansøges om dette.

Fristerne skal overholdes

Hvis der søges kompensation for en 3-måneders eller 4-måneders periode, så er fristen for ansøgning den 31. august 2020. Hvis der skal søges for den 5. måned, så er fristen for at søge for den femte måned den 30. september 2020. Overholdes fristerne ikke, kan der ikke opnås kompensation.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...