Nyheder


Selvstændige får opkrævninger fra Barsel.dk

19. oktober 2021

En række selvstændige har fået opkrævninger i eBoks på betaling af bidrag til Barsel.dk. Opkrævningerne sker som følge af, at selvstændige fra 1. januar 2021 er blevet en de af barselsordningen for private arbejdsgivere.

Selvstændige bliver en del af Barsel.dk

Eftersom selvstændige fra og med 2021 er blevet en del af barselsordningen omfattet af Barsel.dk, betyder det, at selvstændige fremadrettet i forbindelse med barsel får mulighed for at få kompensation fra Barsel.dk. Den kompensation, som den selvstændige kan få fra Barsel.dk svarer til det beløb, som private arbejdsgivere kan få udbetalt fra Barsel.dk, når de udbetaler løn til ansatte der er på barsel.

Det er obligatorisk for selvstændige at betale bidraget til Barsel.dk. Selvstændige kan altså med andre ord ikke melde sig ud af ordningen uanset alder, køn mv.

Opkrævningen sker i forhold til overskud og løn

2021 er første gang, at selvstændige bliver opkrævet bidrag til Barsek.dk, men fremadrettet opkræves bidraget én gang årligt. Den selvstændige opkræves bidrag til Barsel.dk, såfremt den selvstændiges overskud af virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats, samtidig med at den selvstændige ikke har personlig lønindkomst, der overstiger overskuddet af selvstændig virksomhed. Den maksimale dagpengesats er på 231.920 kroner.

Bidragssatsen for selvstændige til Barsel.dk udgør 1.225 kroner på årsbasis og betalingen af bidraget for i år skal ske senest den 1. november 2021. Bidraget er skattemæssigt fradragsberettiget for den selvstændige. Den selvstændige skal derfor huske at medtage bidraget som en omkostning i skatteregnskabet, så den selvstændige opnår skattemæssigt fradrag for udgiften.

Selvangivelsen danner grundlag for opkrævningen

Vurderingen af, om den selvstændige skal betale bidrag til Barsel.dk sker automatisk i forhold til den indberettede selvangivelse og i forhold til de oplysninger, som er indberettet til Skattestyrelsen. Den selvstændige skal derfor ikke selv indberette, om der skal ske betaling af bidrag til Barsel.dk, da denne opgørelse og beregning sker helt automatisk.

Opkrævning af bidraget til Barsel.dk for 2021 er baseret på selvangivelsen og de indberettede oplysninger til Skattestyrelsen for 2020. Opkrævningen af bidrag er derfor forskudt et år i forhold til de oplysninger, som danner grundlag for opkrævning af bidraget.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...