Nyheder


Selskabers frist for indberetning af årsregnskaber udskydes med en måned

03. maj 2022

Igennem de sidste par år, som har været påvirket af Covid-19, er diverse frister for indberetning til offentlige myndigheder løbende blevet udskudt på grund af Covid-19. Nu bliver fristen for selskabets indberetning af årsregnskaber permanent udskudt med en måned.

Årsrapporter offentliggøres

Alle selskaber, herunder blandt andet anpartsselskaber (ApS’er) og aktieselskaber (A/S’er), skal indberette deres årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Dette skyldes, at Erhvervsstyrelsen forestår offentliggørelse af selskabers årsrapporter, således at årsrapporterne bliver offentligt tilgængelige via www.cvr.dk. Årsrapporterne indeholder virksomhedens årsregnskaber, herunder blandt andet virksomhedens resultat, egenkapital samt aktiver og gældsforpligtelser.

Lovforslag en del af en større pakke

Tilbage i sommeren 2021 indgik regeringen en bred politisk aftale hovedsageligt omkring det fremtidige behov for revision mv. Herunder var et af punkterne udskydelse af fristen for selskabers indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, således at dette først skal indberettes inden for 6 måneder efter balancedagen for regnskabsafslutningen. Indtil nu har fristen været 5 måneder efter balancedagen. Udskydelsen af fristen betyder, at selskaber, som har regnskabsafslutning den 31. december 2021, ikke som tidligere skal indberette årsrapporter inden den 31. maj 2022 men i stedet skal indberette inden den 30. juni 2022. Der er nu på baggrund af den politiske aftale i sommeren 2021 fremsat et lovforslag herom, hvilket er en del af en større pakke.

Harmonisering af reglerne

Den permanente udskydelse af fristen for selskabers indberetning af årsrapporter skal ses i sammenhæng med, at fristen for selskabers indberetning af årsrapporter ikke har været sammenfaldende med fristen for selskabers indberetning af selvangivelse. Fristen for indberetning af selskabers selvangivelse, har for selskaber med regnskabsafslutning den 31. december været den 30. juni året efter. Der bliver derfor nu ved det fremsatte lovforslag sammenfald imellem fristen for indberetning af selskabers årsrapporter og selskabers indberetning af selvangivelse.

Med udskydelsen af fristen for indberetning af årsrapporter kommer de danske regler i øvrigt på linje med reglerne i en række andre lande, hvilket er hensigtsmæssigt, da en lang række danske selskaber indgår i europæiske koncerner.

Gælder ikke børsnoterede selskaber

Udskydelsen af fristen for selskabers indberetning af årsrapporter gælder ikke for børsnoterede selskaber, Her er fristen fortsat 4 måneder efter datoen for regnskabsafslutning. Det samme er tilfældet med statslige aktieselskaber.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...