Nyheder


Overdragelse af ejendom til offentlig vurdering +/- 15%

18. maj 2021

En nyere afgørelse fra Højesteret viser, at Skattestyrelsens fortolkning af, hvornår der kan ske overdragelse af ejendomme til den offentlige vurdering +/- 15% har været for restriktiv. Dette medfører, at der i flere tilfælde kan ske overdragelse til den offentlige vurdering +/- 15%.

Hvornår kan der foretages overdragelser til offentlig vurdering +/- 15%

Ved overdragelse af ejendomme til den nære familie har det i mange år været almindelig kendt, at man kan foretage overdragelser indenfor et spekter på enten 15% over eller 15% under den offentlige vurdering. Muligheden for at foretage overdragelserne til den nære familie til den offentlige vurdering +/- 15% udspringer af et såkaldt ”værdiansættelsescirkulære” tilbage fra 1982. Det er dog ikke muligt at foretage overdragelser til den offentlige vurdering +/- 15%, hvis der foreligger "særlige omstændigheder".

Skattestyrelsen har anlagt en restriktiv fortolkning

I forhold til at vurdere, i hvilke tilfælde der kan ske overdragelse til den nære familie til +/- 15%, har Skattestyrelsen anlagt en restriktiv fortolkning på det seneste i forhold til hvornår der er tale om særlige omstændigheder. Det har således været Skattestyrelsens opfattelse, at der foreligger særlige omstændigheder, hvis der eksempelvis før eller efter overdragelsen er foretaget salg eller belåning af den pågældende ejendom, eller hvis der har været salgsforhandlinger eller er indhentet en mæglervurdering. Endvidere har det været Skattestyrelsen opfattelse, at den generelle prisudvikling på ejendomme samt oplysninger om salgsprisen for andre sammenlignelige ejendomme kan indgå i vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder.

Højesteretsafgørelse ændrer på den nuværende praksis fra Skattestyrelsen

I en nyere afgørelse fra Højesteret er det fastslået, at det forhold, at ejendomsvurderingerne er af ældre dato - og derfor ikke afspejler markedsværdien - ikke er en særlig omstændighed. Højesteret har vurderet, at det offentlige bærer risikoen, hvis den offentlige vurdering ikke svarer til markedsværdien af den pågældende ejendom, også selvom det skyldes, at de offentlige vurderinger ikke er ajourført i en årrække.

Det kan på baggrund af afgørelsen udledes, at hverken den almindelige konjunkturudvikling, priser på solgte ejendomme i samme område, beregnet afkastprocent eller uændrede videreførelser af ejendomsvurderinger anses som særlige omstændigheder. Disse forhold kan derfor med andre ord ikke medføre en fravigelse af anvendelsen af den offentlige vurdering +/- 15%.

Fortsat usikkerhed

Afgørelsen er en mere lempelig fortolkning, end den som Skattestyrelsen har anlagt, og der vil derfor i færre tilfælde være tale om "særlige omstændigheder". Det medfører, at der i flere tilfælde kan foretages overdragelse til den nære familie til den offentlige vurdering +/- 15%. Det er dog fortsat usikkert, i hvilke tilfælde der i øvrigt kan foreligge særlige omstændigheder.

Det kan overvejes, at eventuelle planlagte overdragelser gennemføres snarest inden der sker ændring af reglerne, og inden der kommer nye ejendomsvurderinger.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...