Nyheder


Nye momsregler letter administrationen for danske internetbutikker

15. september 2021

Med virkning fra den 1. juli 2021 blev der indført nogle nye momsregler, som hovedsageligt påvirker internethandlen i form af en forenkling af administrationen ved salg til private forbrugere i andre EU-lande.

De hidtidige regler

Frem til og med 30. juni 2021 var der ikke ensartede momsregler for EU virksomheders salg til private personer i andre EU-lande. Der har således eksempelvis været forskellige beløbsgrænser mv. for, hvornår en virksomhed skulle momsregistrere sig i et andet EU-land. Efter de hidtidige regler skulle virksomhederne derfor kende beløbsgrænserne i de enkelte lande og ligeledes have administration med momsindberetning og momsbetaling i forskellige EU-lande. Reglerne er blevet forenklet og harmoniseret med virkning fra 1. juli 2021.

Harmonisering og ændring af reglerne

De nye regler gælder for EU virksomheders salg til private personer i andre EU-lande. Reglerne gælder for salg af varer og elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester.

Efter de nye regler skal virksomheder i EU-lande fortsat betale moms til det land, hvor den private person - det vil sige forbrugeren - har sin bopæl. Dette gælder fremover, når den pågældende virksomheds samlede salg til private personer i andre EU-lande overstiger en grænse på årsbasis på 10.000 Euro, hvilket vil sige ca. 75.000 kroner. Det er momssatsen i det land, hvor forbrugeren har sin bopæl, som er afgørende for hvilken momssats, som virksomheden skal pålægge. Hvis en dansk internetvirksomhed eksempelvis sælger til en privat person i Tyskland, så skal den danske virksomhed ikke pålægge dansk moms på fakturaen men tysk moms. Dette vil være fordelagtigt, da momssatsen i Danmark er højere end momssatsen i Tyskland.

Sælger virksomheden for mindre end grænsen på ca. 75.000 kroner skal virksomheden pålægge den momssats, som er gældende i det land, hvor virksomheden hører hjemme. Det vil sige, at eksempelvis en dansk internetvirksomhed skal pålægge 25% moms, hvis virksomheden sælger for under 75.000 kroner på årsbasis til private personer i andre EU-lande.

Lempelse af administration

De nye regler medfører en lempelse af administrationen for virksomhederne, idet virksomhederne kan tilmelde sig en såkaldt "OSS-ordning", som står for "One Stop Shop-ordning". Med denne ordning kan danske virksomheder nøjes med én samlet momsregistrering, som administreres af Skattestyrelsen, og dermed kan virksomheden sælge varer mv. til private personer i andre EU-lande, med de pågældende landes momssatser, samtidig med at administrationen foretages ét samlet sted. Den nye OSS-ordning letter administrationen omkring afregning af moms i de forskellige lande, da virksomheden som har tilmeldt sig ordningen, kan indbetale ét samlet skyldigt momsbeløb, hvorefter Skattestyrelsen sørger for at fordele momsbeløbet ud til de relevante statskasser.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...