Nyheder


Nu skal virksomhederne tilbagebetale moms- og A-skattelån

16. februar 2022

Tiden nærmer sig, hvor mange virksomheder skal tilbagebetale de såkaldte momslån og A-skattelån, som virksomhederne fik mulighed for at hjemtage via Skattestyrelsen for at holde hånden under virksomhederne under Coronapandemien. Virksomhederne har mulighed for at indgå en betalingsordning med Skattestyrelsen, men det kræver, at virksomheden aktivt tager stilling til dette og overholder nogle betingelser.

Momslån og A-skattelån

I slutningen af 2020 og frem til foråret 2021 fik mange små og mellemstore virksomheder mulighed for at få momslån svarende til de momsbetalinger, som virksomhederne skulle foretage. Disse lån skal tilbagebetales den 1. april 2022. Ligeledes fik mange små og mellemstore virksomheder i samme perioder mulighed for at få A-skattelån vedrørende afregningen af A-skat. Også disse lån skal tilbagebetales den 1. april 2022.

Over 50.000 virksomheder har optaget Covid-19 lån via Skattestyrelsen, og mange virksomheder kan derfor stå over for en forholdsmæssig stor likviditetsmæssig udfordring om allerede halvanden måned. Udfordringen kan blive ekstra stor for nogle virksomheder, da mange virksomheder den 1. marts 2022 skal betale den ordinære moms for henholdsvis 2. halvår 2021 og 4. kvartal 2021. Samtidig har mange virksomheder i januar 2022 betalt en udskudt A-skattebetaling, som er udskudt fra juni 2021.

Udover de moms - og A-skattelån, der skal tilbagebetales den 1. april 2022, kan der være yderligere moms- og A-skattelån, som skal tilbagebetales til november 2022 og til februar og maj 2023.

Der er mulighed for at få betalingsordning

Hvis virksomheden ikke kan tilbagebetale moms- eller A-skattelånene, er der mulighed for, at virksomheden kan anmode Skattestyrelsen om en betalingsordning. Betalingsordningen, som løber over 24 måneder, kan oprettes i perioden 15. marts til 15. april 2022 og oprettes på www.skat.dk. Der er dog en række forudsætninger, som skal være opfyldt, herunder blandt andet, at virksomheden ikke må have skattekontogæld, som er ved inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Endvidere må virksomheden ikke have andre betalingsordninger på skattekontoen.

Høj rente

Såfremt virksomheden får en betalingsordning med Skattestyrelsen, så forrentes lånet med 0,7% om måneden. Dette svarer til en rente på over 8%, som i øvrigt ikke er skattemæssigt fradragsberettiget. Det kan derfor være en forholdsvis høj rente, som virksomheden skal betale, for at lave en betalingsordning vedrørende moms- og A-skattelån.

Udover ovenstående er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis virksomheden ikke overholder betalingsordningen med Skattestyrelsen, så vil betalingsordningen blive opsagt. Dette omfatter også eventuelle rentefrie Covid-19 lån, som virksomheden har hos Skattestyrelsen.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...