Nyheder


Nu kan IVS’er nemt omregistreres til anpartsselskaber

23. marts 2021

IVS’er, eller iværksætterselskaber, som det også hedder, er ved at være en uddøende race, da der ikke  længere kan stiftes IVS’er, ligesom alle eksisterende IVS’er enten skal opløses eller omregistreres til  anpartsselskaber (ApS’er) inden efterår. Det er heldigvis blevet muligt for IVS’er at foretage en forholdsvis enkel omregistrering til ApS. 

IVS’er skal omregistreres til ApS 

I 2019 blev det besluttet, at det ikke længere skulle være muligt at stifte IVS’er, og at alle eksisterende IVS’er  skulle omregistreres til ApS’er. Den væsentligste forskel imellem IVS’er og ApS’er er, at selskabskapitalen i et  ApS skal være på minimum 40.000 kroner, hvorimod der for IVS’er udelukkende gjaldt et krav om en selskabskapital på minimum 1 krone.

For at omregistrere et IVS til ApS skal der derfor fremadrettet være en selskabskapital på minimum 40.000 kroner. Hvis ikke et IVS omregistreres til ApS eller opløses inden fristen den 15. oktober 2021, så bliver selskabet tvangsopløst. 

Forlænget frist 

Da de ændrede regler kom i 2019 var det hensigten, at IVS’erne skulle omregistreres til ApS’er senest 15.  april 2021. Det blev dog efterfølgende besluttet, at denne frist skulle udskydes, så fristen blev udskudt til den  15. oktober 2021. 

Selskabskapitalen skal minimum være på 40.000 kroner 

Tilbage i 2020 blev det besluttet, at omregistrering af IVS til ApS kan ske ved at indbetale forskellen mellem  IVS’ets selskabskapital og de 40.000 kroner, som er minimumskravet til selskabskapitalen for et ApS. Hvis et  IVS eksempelvis er stiftet med en selskabskapital på 1 krone, så kan IVS’et omregistreres til ApS ved at  indskyde de resterende 39.999 kroner – uanset om egenkapitalen dermed er på 40.000 kroner eller ej. Dette  kræver dog udarbejdelse af nogle selskabsretlige dokumenter. 

Erhvervsstyrelsen har udsendt breve til IVS’er 

Erhvervsstyrelsen har udsendt breve til alle IVS’er, hvori Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på fristen for  omregistrering og ligeledes redegør for, hvordan omregistreringen foretages. Der er overordnet 3 forhold,  som IVS’er skal være opmærksom på: 

Beslutning:

  • Formelt skal der foretages en beslutning om, at IVS’et skal omregistreres til ApS. Dette  foretages af generalforsamlingen, det vil sige selskabets ejere, og der skal udarbejdes et  generalforsamlingsreferat eller en forhandlingsprotokol som dokumentation for dette. 

Tilpasning af vedtægter:

  • Selskabets vedtægter skal tilpasses til, at selskabet fremadrettet er et anpartsselskab og har  ændret kapitalen, derfor skal selskabets navn eksempelvis ændres fra IVS til ApS, ligesom det  af vedtægterne skal fremgå, at selskabskapitalen er på 40.000 kroner (eller derover). 

Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen: 

  • Senest 2 uger efter indbetaling af den resterende selskabskapital og beslutning om  omregistrering til ApS skal det anmeldes til Erhvervsstyrelsen, hvilket sker online via  www.virk.dk. I den forbindelse skal blandt navnet ændres, ligesom selskabskapitalen skal  ændres. Herudover skal dokumentationen for dette indberettes til Erhvervsstyrelsen, hvilket vil sige at generalforsamlingsreferat/forhandlingsprotokol samt ændrede vedtægter skal  uploades til www.virk.dk. 

Lempelige regler 

Selvom ovenstående kræver iagttagelse af nogle formelle krav samt krav om nye selskabsretlige dokumenter mv. og indberetning heraf, så er der tale om en forholdsvis lempelig mulighed for IVS’er, idet det tidligere  var påkrævet, at egenkapitalen var på minimum 40.000 kroner, ligesom det var påkrævet, at en godkendt  revisor skulle afgive en såkaldt vurderingsberetning herom. De lempelige omregistreringsregler er gavnlige for de mange iværksætterselskaber i Danmark.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...