Nyheder


Mens vi venter på årsopgørelsen

08. februar 2023

Om godt og vel en måned – den 13. marts – er årsopgørelsen for 2022 officielt klar, men der er allerede nu nogle ting som med fordel kan overvejes.

Tidsplanen for årsopgørelse mv.

Forløbet med årsopgørelsen kan kort skitseres således:

 • 16. januar blev der mulighed for at indberette håndværker- og servicefradrag
 • 13. marts er årsopgørelsen klar
 • 14. april foretages udbetaling af eventuel overskydende skat til Nemkontoen
 • 1. maj er fristen for at foretage ændringer til årsopgørelsen
 • 1. juli er fristen for at udfylde oplysningsskemaet (tidligere kendt som "udvidet selvangivelse")
 • 3. juli er fristen for indbetaling af restskat uden procenttillæg. Restskatten tillægges en dag-til-dag rente, som udgør 1,7% p.a. beregnet fra 1. januar. Betaling efter den 3. juli tillægges et skattetillæg på 3,7%. Renterne er ikke fradragsberettigede.

Fradrag og indkomst man selv skal indberette

Selv om mange indberetninger sker automatisk til Skattestyrelsen, skal man stadig være opmærksom på de skattemæssige indtægter og fradrag, som ikke automatisk indberettes – eller som ikke nødvendigvis indberettes med de korrekte beløb. Det drejer sig blandt andet om følgende:

 • Håndværker- og servicefradrag
 • Kørselsfradrag, rejseudgifter og brofradrag
 • Fortjeneste og tab på aktier og andre værdipapirer
 • Fortjeneste og tab på kryptovaluta
 • Garantiprovisioner og visse renter
 • Indtægter fra udlejning af bolig, bil, båd, campingvogn mv.
 • Børnebidrag og ægtefællebidrag
 • Kost og logi samt dobbelt husførelse
 • Arbejdstøj, faglitteratur, kurser mv.

Selvstændige og andre skal udfylde et særligt "oplysningsskema"

Oplysningsskemaet anvendes af selvstændigt erhvervsdrivende eller personer, som har indkomst, som ikke kan indberettes via den almindelige selvangivelse. Udover selvstændigt erhvervsdrivende skal eksempelvis personer, der har udenlandsk indkomst eller udenlandsk ejendom anvende oplysningsskemaet.

Hvis man er forpligtet til at udfylde oplysningsskemaet, skal man være opmærksom på, at der skal foretages indberetning. Årsopgørelsen dannes således ikke automatisk. Glemmer man at udfylde oplysningsskemaet – eller udfyldes det for sent – vil man blive pålagt et skattetillæg.

Anledning til at overveje forskudsopgørelsen for 2023

Samtidig med gennemgangen af årsopgørelsen for 2022 er det oplagt at forholde sig til forskudsopgørelsen for 2023. Her vil det blandt andet være relevant at se på, om nuværende løn og personalegoder svarer til, hvad der fremgår af forskudsopgørelsen, ligesom det vil være relevant at vurdere, om renteudgifterne er på niveau med, hvad der fremgår af forskudsopgørelsen, da der på det seneste har været store udsving i renteniveauet. Andre forhold, man skal være opmærksom på er eksempelvis ændringer i pensionsindbetalinger.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...