Nyheder


Lempeligere regler for omregistrering af IVS’er til ApS’er

22. september 2020

IVS, eller iværksætterselskaber, som det også hedder, er en forholdsvis ny selskabsform, som skulle gøre det mere enkelt for iværksættere at drive virksomhed i selskabsform. Årsagen er blandt andet, at man har kunnet stifte et IVS med en selskabskapital på blot én krone. Der kan dog ikke længere stiftes IVS’er, og alle IVS’er skal omregistreres til anpartsselskaber, ApS’er indenfor en nærmere angivet frist.

IVS’er skal omregistreres til ApS

I 2019 blev det besluttet, at det ikke længere skulle være muligt at stifte IVS’er, og at alle eksisterende IVS’er skulle omregistreres til ApS’er. Den væsentligste forskel imellem IVS’er og ApS’er er, at selskabskapitalen i et ApS skal være på minimum 40.000 kroner. Det er derfor et krav for de eksisterende IVS’er, at selskabet har en kapital på minimum 40.000 kroner. Der er på nuværende tidspunkt over 30.000 IVS’er, hvorfor der er mange IVS’er, der skal omregistreres til ApS. Hvis ikke et IVS kan omregistreres til ApS inden fristen den 15. oktober 2021, så skal selskabet opløses, og er der ikke foretaget omregistrering inden den 15. oktober 2021, så bliver selskabet tvangsopløst.

Forlænget frist

Da de ændrede regler kom i 2019 var det hensigten, at IVS’erne skulle omregistreres til ApS’er senest 15. april 2021. Det er dog for nyligt blevet besluttet, at denne frist skal udskydes, idet der er indgået en politisk aftale om, at fristen udskydes til 15. oktober 2021. Udskydelsen skyldes blandt andet, at corona-krisen har påvirket mange virksomheder, herunder naturligvis også mange IVS’er. 

Dokumentation for selskabskapitalen

For at selskabskapitalen i IVS’erne kan forøges til 40.000 kroner var det oprindeligt hensigten, at dette enten skulle ske ved, at der blev foretaget en kontant kapitalforhøjelse eller ved at selskabet anvendte nogle af de frie reserver (akkumuleret overskud mv.) og overførte dette til selskabskapital, således at egenkapitalen udgjorde mindst 40.000 kroner. 

Lempeligere krav til omregistrering

Det har dog vist sig at være vanskeligt for mange IVS’er at fremskaffe den nødvendige egenkapital på 40.000 kroner. Som en del af den politiske aftale om udskydelse af fristen er det samtidig besluttet, at det skal være enklere at foretage omregistreringen fra IVS til ApS. Helt konkret sker dette ved at lette på kravet til minimumsegenkapitalen på 40.000 kroner, således, at det fremover bliver muligt at omregistrere et IVS til et ApS ved at indbetale forskellen mellem IVS’ets selskabskapital og de 40.000 kroner, som er minimumskravet til et ApS. Hvis der eksempelvis blev indskudt 1 krone i selskabskapital, da IVS’et blev stiftet, så kan IVS’et med de nye regler omregistreres til ApS ved at indskyde de resterende 39.999 kroner – uanset om egenkapitalen dermed er på 40.000 kroner eller ej. 

Der afventes lovforslag

Der er foreløbig kun indgået politisk aftale, hvorfor de nærmere bestemmelser endnu ikke kendes, men det forventes, at regeringen fremsætter lovforslag til november. Som en del af den politiske aftale er der også opnået enighed om, at der i løbet af efteråret skal indledes forhandlinger om initiativer, som har til formål at styrke iværksætteriet i Danmark.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...