Nyheder


Krav om at virksomheder skal digitalisere deres bogholderi

29. marts 2022

En ny bogføringslov forventes vedtaget inden længe, hvilket blandt andet skal ses i lyset af mulighederne for digitalisering, ligesom den nuværende bogføringslov er af ældre dato. Med ændringerne vil der blive stillet store krav til virksomhedernes digitalisering af bogholderiet.

Krav til digitalt bogholderi allerede fra 2023

Det forventes, at der i løbet af april 2022 fremsættes et lovforslag omkring ændring af den nuværende bogføringslov, baseret på et forslag udarbejdet af Erhvervsstyrelsen, som har været i høring. Samtidig forventes det også, at ændringerne vedtages inden sommerferien.

En af de mest centrale ændringer er, at bogholderiet fremover skal være digitalt. Hermed menes der, at bogføringen skal foretages i et digitalt bogføringssystem. Dette gør en lang række virksomheder allerede på nuværende tidspunkt, så for disse virksomheder vil det ikke medføre store ændringer. Det bliver dog samtidig et krav, at de bagvedliggende bilag skal opbevares digitalt. Mange virksomheder har over de senere år fået digitaliseret deres bogholderi, og dermed har mange virksomheder også bilagene liggende digitalt, men der er også forholdsvist mange virksomheder, som fortsat har bilagene siddende i et fysisk ringbind. Dette bliver ikke muligt fremadrettet, hvis de forventede ændringer til bogføringsloven vedtages.

De ovennævnte ændringer forventes at få virkning fra 1. januar 2023 og vil gælde alle selskaber, herunder alle ApS’er, A/S og erhvervsdrivende fonde. Det vil endvidere gælde for selvstændige erhvervsdrivende, som driver virksomhed i personligt regi, herunder I/S’er, forudsat at virksomhedens omsætning er på over 300.000 kroner.

Yderligere krav til digitalisering efter 2023

Efter implementering af første fase af kravene til digitalisering af bogføringen forventes der yderligere krav – muligvis allerede fra 2024. De nærmere krav – og hvornår de skal gælde fra – er endnu usikre, men overordnet set, stilles der yderligere krav til registreringerne i bogføringssystemet og yderligere krav til digital opbevaring af bilagene i bogføringssystemet. Foreløbigt forventes der efterlevelse af krav vedrørende:

  • Opbevaring af bogføringen og bilag i fem år på en server hos en tredjepart, ligesom myndighederne skal have adgang til disse registreringer og bilag
  • Opfyldelse af specifikke standarder for it-sikkerhed og automatisk sikkerhedskopiering af bogføringen og bilag
  • Understøttelse af automatisering af administrative processer, herunder bogføring på baggrund af en offentlig standardkontoplan og automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer

Formålet med ovenstående ændringer til bogføringsloven er blandt andet at sikre myndighedernes adgang til bogføringsmaterialet, ligesom formålet er at undgå virksomheders svindel med bogføringsmaterialet.

Overvej om systemer og rutiner skal tilpasses

Der er grund til, at virksomhederne er opmærksomme på de ændringer, der kommer til bogføringsloven, så virksomhedens systemer og rutiner kan tilpasses i fornødent omfang. Det skal i øvrigt bemærkes, at der er lagt op til et væsentligt højere bødeniveau, idet virksomheder fremover vil kunne pålægges bøder på op til 1,5 millioner kroner, hvis ikke bogføringsmateriale mv. stilles til rådighed for myndighederne. Hidtil har bødeniveauet for overtrædelse af bogføringsloven været på 10.000 – 20.000 kroner.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...