Nyheder


Konkurskarantæne kan have væsentlige konsekvenser

27. oktober 2022

Virksomhedsledere skal være opmærksomme på reglerne om konkurskarantæne, da konkurskarantæne blandt andet kan medføre, at den person der pålægges konkurskarantæne kun må drive virksomhed, hvis der hæftes personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser, ligesom det kan blokere for gældssanering.

Konkurskarantæne

Reglerne om konkurskarantæne kom tilbage i 2014 og er derfor stadig et forholdsvist nyt begreb. Reglerne medfører overordnet set, at en person, der har deltaget i ledelsen af en virksomhed, kan pålægges konkurskarantæne, hvis det antages, at den pågældende person på grund af det, der beregnes som "groft uforsvarlig forretningsførelse", er uegnet til at deltage i ledelsen af en virksomhed.

Virkningerne af konkurskarantæne

Hvis en person pålægges konkurskarantæne, gælder konkurskarantænen i 3 år. Hvis der er tale om "særlige grunde", kan konkurskarantæne dog pålægges for en kortere periode. Når en person pålægges konkurskarantæne, må personen ikke fremadrettet deltage i ledelsen af en virksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Hvis personen tidligere er pålagt konkurskarantæne og igen pålægges konkurskarantæne, kan det under nogle omstændigheder medføre, at personen end ikke må deltage i ledelsen af en virksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse for virksomhedens forpligtelser.

En konkurskarantæne vil i øvrigt hindre muligheden for gældssanering for den pågældende person.

Der er derfor alt mulig grund til at være opmærksomme på reglerne om konkurskarantæne og undgå en eventuel konkurskarantæne.

Pas på med tvangsopløsning af selskaber

Det er ikke usædvanligt, at selskaber sendes til tvangsopløsning, eksempelvis fordi ledelsen i selskabet er fratrådt eller fordi ledelsen ikke har indleveret årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Når et selskab sendes til tvangsopløsning, vil selskabet blive tvangsopløst af Skifteretten, efter at Erhvervsstyrelsen har sendt selskabet til tvangsopløsning. For nogle har dette – i hvert fald tidligere – været anset som en "nem og billig måde" at få lukket et selskab ned på, idet de formelle procedurer omkring likvidation af selskaber mv. dermed ikke skulle iagttages. Der er dog grund til at advare imod denne form for nedlukning, når reglerne om konkurskarantæne tages i betragtning. Årsagen er, at i mange tilfælde vil den tidligere ledelse i et sådan tilfælde kunne pålægges konkurskarantæne afhængig af de konkrete omstændigheder.

Konkurskarantæne pålægges af Skifteretten

Det er Skifteretten, som på grundlag af en kurators begrundede indstilling afgør, om der skal indledes sag om konkurskarantæne mod en tidligere ledelse i en virksomhed. Kurator skal således til Skifteretten indlevere et processkrift, hvorefter den pågældende person kan indlevere et svarskrift til Skifteretten og anmode om mundtlig forhandling. Der kan beskikkes en advokat til den pågældende person, hvis personen anmoder om det, eller hvis Skifteretten finder det nødvendigt.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...