Nyheder


Ingen skattelettelser nu og her

24. februar 2023

Regeringen har fremlagt de planlagte initiativer på skatteområdet frem til sommerferien – men der er ikke meget nyt om de forventede skattelettelser.

Regeringens oprindelige planer

I forbindelse med regeringsdannelsen i slutningen af 2022 fremlagde regeringen en række planer på skatteområdet, som blandt andet som noget af det mest iøjnefaldende indeholdt planer om ændringer af topskatten og planer om et forøget beskæftigelsesfradrag.

Ændring af topskatten

Det var regeringens oprindelige plan, at topskatten skulle ændres, så der fremover skal betales topskat i 3 intervaller. Det første interval er for indkomster imellem 618.000 kroner og 750.000 kroner. Her skal der efter planen betales en skat på 7,5%. For indkomster imellem 750.000 kroner og 2.500.000 kroner skal der betales en topskat på 15% - som er det nuværende niveau for topskat. For indkomster over 2.500.000 kroner skal der efter planen betales top-topskat på 20%.

Ændring af beskæftigelsesfradraget

Efter de nuværende regler beregnes beskæftigelsesfradraget som 10,65% af den del af indkomsten, der kan henføres til løn og overskud af virksomhed. Beskæftigelsesfradraget beregnes automatisk i forbindelse med indberetning af selvangivelsen og dannelsen af årsopgørelsen, hvorfor det ikke er et fradrag, som man skal selvangive.

Beskæftigelsesfradraget kan efter de nuværende regler maksimalt udgøre 45.600 kroner. Sammen med planerne om ændringer af topskatten, var det regeringens oprindelige plan, at beskæftigelsesfradraget skulle forøges. Først og fremmest vil procentsatsen efter planen blive ændret fra de nuværende 10,65% til 12,75%. Herudover vil det maksimale beskæftigelsesfradrag efter planen blive forøget med 8.800 kroner. Det er derfor en skattelettelse, som stort set vil komme alle lønmodtagere mv. tilgode uanset lønniveau.

Ændring af topskatten og beskæftigelsesfradraget forventes tidligst fremsat til efteråret

Da ændringen af topskatten og ændringen af beskæftigelsesfradraget ikke indgår som en del af regeringens planlagte initiativer frem til sommerferien, så forventes det først, at dette vil blive fremlagt til efteråret. Man må derfor fortsat have lidt tålmodighed i forhold til de skattelettelser, som regeringen meldte ud i slutningen af 2022.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...