Nyheder


Igen mulighed for rentefrie lån

09. februar 2021

Som følge af Covid-19 bliver det nu igen muligt for virksomheder at få rentefrit lån via Skattestyrelsen.

Inden juleferien indgik et flertal i folketinget en aftale, som medfører, at små og mellemstore virksomheder kan få et rentefrit lån, så virksomhedernes likviditet midlertidigt forbedres. Ligeledes har regeringen i slutningen af januar 2021 meddelt, at de er klar med yderligere likviditetsmæssig hjælp til virksomhederne.

Lån vedrørende A-skat mv. 

Størrelsen af lånet svarer til den A-skat og AM-bidrag, som virksomheden har betalt i januar 2021. Virksomhederne har som udgangspunkt betalt A-skat og AM-bidrag 2 gange i januar 2021. Årsagen til dette er, at A-skat og AM-bidrag vedrørende lønnen for december 2020 blev afregnet den 17. januar 2021, ligesom A-skat og AM-bidrag vedrørende lønnen for august 2020 – som oprindeligt skulle være afregnet den 10. september 2020 – blev afregnet den 29. januar 2021.

A-skattelån er forbeholdt de små og mellemstore virksomheder

De nye rentefrie lån er målrettet de små og mellemstore virksomheder, hvilket er de virksomheder, som betaler A-skat og AM-bidrag ”måneden efter” lønudbetalingen. Det vil sige de virksomheder, som afregner A-skat og AM-bidrag i slutningen af måneden, hvor lønudbetalingen foretages, er ikke omfattet af muligheden for at få et rentefrit lån. 

Som udgangspunkt kan alle små og mellemstore virksomheder få udbetalt de rentefrie lån, men der er dog enkelte undtagelser hertil. Hvis virksomheden har restancer til det offentlige, vil der ske modregning. Ligeledes kan der ikke opnås rentefrie lån for virksomheder, som ikke har ”almindelig status”. Det vil eksempelvis sige, at virksomheder, der er under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning eller er under likvidation, ikke vil kunne få de rentefrie A-skattelån. 

A-skattelånet skal tilbagebetales til november 2021

Da den første bølge af Covid-19 ramte Danmark, blev der åbnet op for at få et rentefrit momslån, som skulle tilbagebetales den 1. november 2021. De nye A-skattelån skal, ligesom de ”gamle” momslån, tilbagebetales den 1. november 2021. Der pålægges ikke renter ved tilbagebetaling senest den 1. november 2021, da lånet er rentefrit. Der kan allerede nu – og frem til – 31. marts 2021 søges om de rentefrie A-skattelån.

Nye rentefrie momslån og A-skattelån

Udover ovenstående har regeringen meldt ud, at de vil yde yderligere likviditetsmæssig hjælp til virksomhederne. Blandt andet skal der være mulighed for at få et rentefrit lån vedrørende den moms, som virksomhederne skal betale den 1. marts 2021. Ligeledes skal der være mulighed for yderligere A-skattelån samt udskydelse af fristerne for betaling af A-skat mv.

Fokus på den langsigtede likviditetsstyring

Ovenstående hjælpepakker til at forbedre virksomhedernes likviditet medfører, at virksomhederne bør have særligt fokus på den langsigtede likviditetsstyring, da der udskydes væsentlige betalinger vedrørende moms, A-skat mv.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...