Nyheder


Igen-igen mulighed for rentefrie lån

09. marts 2021

Som følge af Covid-19 bliver det nu igen-igen muligt for virksomheder at få rentefrit lån via Skattestyrelsen. Denne gang vedrører det den moms, som virksomhederne har betalt den 1. marts 2021, som der kan ansøges om lån til – og igen er der tale om et rentefrit lån.

Momsfristerne blev udskudt

For knap et år siden da den første bølge af Corona virussen rullede ind over landet, blev der iværksat en række hjælpepakker og udskydelse af betalingsfrister. Som en del af disse tiltag blev det blandt andet besluttet, at virksomhedernes betaling af moms skulle udskydes, så virksomhederne skulle betale ”dobbelt” moms den 1. marts 2021.

Den ”dobbelte” moms skyldes, at de virksomheder, der var på kvartalsvis afregning af moms fik udskudt betalingen af moms for 3. kvartal 2020 fra den 1. december 2020 til 1. marts 2021 – hvilket var samtidig med betalingen af moms for 4. kvartal 2020. Ligeledes fik de virksomheder, som var på halvårs afregning af moms udskudt deres betaling af moms fra 1. halvår 2020 til 1. marts 2021 – hvilket var samtidig med betalingen af moms for 2. halvår 2020. 

Lån vedrørende moms

Da en række virksomheder i Danmark fortsat har væsentlige økonomiske og likviditetsmæssige udfordringer som følge af Corona virussen og den deraf helt og delvise nedlukning af landet, er der nu åbnet mulighed for, at virksomhederne kan søge om et rentefrit lån vedrørende den moms, som virksomhederne har afregnet den 1. marts 2021.

Hjælpen er til de små og mellemstore virksomheder

De nye momslån er målrettet de små og mellemstore virksomheder, det vil sige de virksomheder, som afregner moms henholdsvis halvårligt og kvartalsvist. For de virksomheder, som afregner moms halvårligt, betyder det, at virksomheden kan låne et beløb svarende til den samlede moms for 1. og 2. halvår 2020.

For virksomheder, der afregner moms kvartalsvist, betyder det, at virksomheden kan låne et beløb svarende til den samlede moms for 3. og 4. kvartal 2020. Det er således ikke muligt for virksomheder, som afregner moms månedsvist, at få et momslån.

Betingelser for at få momslån

Det er en forudsætning, at momsen er indberettet rettidigt, dvs. at momsen for de pågældende perioder er indberettet senest den 1. marts 2021. Det er dog ikke et krav, at momsen er indbetalt rettidigt for at få et momslån. Virksomheder, som ikke har ”almindelig status”, vil ikke kunne få et momslån, det vil eksempelvis sige virksomheder, der er under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning eller er under likvidation.

Ansøgning og udbetaling af momslån

Det er ikke muligt at ansøge om momslån endnu, men det forventes, at der bliver åbnet for ansøgninger medio marts 2021, hvilket vil foregå digitalt via en enkelt ansøgningsprocedure. Såfremt virksomheden får godkendt ansøgningen, vil pengene blive indsat på virksomhedens skattekonto. Momslånet er rentefrit og skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022.

Øvrige lån

Udover ovenstående så har virksomhederne i forvejen fået udskudt kreditter vedrørende A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, ligesom det har været muligt for virksomhederne at få såkaldt ”A-skattelån”, dvs. lån vedrørende A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Fokus på den langsigtede likviditetsstyring

Ovenstående er yderligere et tiltag til at hjælpe de danske virksomheders likviditet, men det medfører endnu engang, at virksomhederne bør have særligt fokus på den langsigtede likviditetsstyring, da der udskydes væsentlige betalinger.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...