Nyheder


Husk skattemæssige fradrag inden nytår

01. december 2020

Kalenderen viser december måned, hvorfor muligheden for skattemæssige fradrag bør overvejes, så skatten kan reduceres.  

Gaver kan reducere arveafgiften

Inden for en nærmere fastlagt familiekreds kan der gives gaver for op til 67.100 kroner årligt, uden at der skal betales afgift. To forældre kan derfor give hvert af deres børn 67.100 kroner, svarende til at hvert barn modtager i alt 134.200 kroner. Hvis der ydes gaver fra forældre til børn – og dette sker over en årrække – kan den samlede afgift, der skal betales ved arv, reduceres markant. 

Håndværkerfradraget kan stadig udnyttes

Der er fortsat mulighed for at få fradrag for henholdsvis håndværksydelser og serviceydelser. Fradraget for håndværksydelser udgør 12.500 kroner pr. person, mens fradraget for serviceydelser udgør 6.200 kroner pr. person. Det er ikke alle typer af håndværksydelser og serviceydelser, som der kan opnås skattemæssigt fradrag for. Det er derfor en god idé at gennemgå den liste, som Skattestyrelsen har udarbejdet, som viser, hvilke ydelser der er fradrag for. 

Folkepensionister kan tjene penge skattefrit

Folkepensionister kan årligt tjene 11.500 kroner skattefrit ved at udføre småopgaver i private hjem, herunder eksempelvis rengøring og afhentning af børn fra skole mv.

Frivillig indbetaling af restskat for at undgå renter

Hvis der forventes en restskat for 2020, kan denne med fordel indbetales inden den 31. december. Hvis der betales restskat for 2020 efter den 31. december, beregnes der en løbende rente på 2%, som ikke er fradragsberettiget.

Overveje indbetalinger til pensionsordninger

Private personer kan foretage indbetalinger til pensionsordninger inden den 31. december og dermed opnå skattemæssigt fradrag.

Hovedaktionærer bør også overveje indskud på pensionsordninger

Selskaber kan indbetale til pensionsordninger til en hovedaktionær. Det er ikke et krav, at der sker indbetaling af pensionsindskuddet inden den 31. december – det er dog en forudsætning, at der foreligger en aftale om at indbetale til pensionsordning inden den pågældende dato, for at få fradrag i 2020. 

Hovedaktionærer bør overveje ekstraordinært udbytte

Hovedaktionærer, der ikke har modtaget udbytte i 2020, bør overveje, om der skal udloddes ekstraordinært udbytte fra selskabet inden den 31. december. Årsagen til, at dette kan være fordelagtigt er, at der årligt kan udloddes op til 110.600 kroner i udbytte til en ”lav” skat på 27%. Hvis ikke man er gift, er det kun det halve, der kan udloddes til den lave skat, dvs. 55.300 kroner. 

Virksomheder kan overveje at foretage investeringer

Hvis virksomheder foretager investeringer inden den 31. december, vil virksomhederne have fradrag for investeringerne allerede i 2020 – enten som et skattemæssigt fradrag eller i form af afskrivninger. Foretages investeringerne først i starten af januar, vil det skattemæssige fradrag først komme virksomheden til gode i 2021. 

5 ting at overveje inden nytår:

  • Kontante gaver for at reducere arveafgiften
  • Indbetalinger på pensionsordninger 
  • Ekstraordinært udbytte
  • Investeringer for at få skattemæssige fradrag
  • Indbetaling restskat

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...