Nyheder


Husk skattemæssige fradrag inden nytår

13. december 2021

Kalenderen viser december måned, hvorfor muligheden for skattemæssige fradrag traditionelt bør overvejes, så skatten kan reduceres.

Gaver kan reducere arveafgiften

Inden for en nærmere fastlagt familiekreds kan der gives gaver for op til 68.700 kroner årligt, uden at der skal betales afgift. To forældre kan derfor give hvert af deres barn 68.700 kroner, svarende til at hvert barn modtager i alt 137.400 kroner. Hvis der ydes gaver fra forældre til børn – og dette sker over en årrække – kan den samlede afgift, der skal betales ved arv, reduceres markant.

Folkepensionister kan tjene penge skattefrit

Folkepensionister kan årligt tjene 11.700 kroner skattefrit ved at udføre småopgaver i private hjem, herunder eksempelvis rengøring og pasning af børn mv.

Frivillig indbetaling af restskat for at undgå renter

Hvis der forventes en restskat for 2021, kan det overvejes, om der frivilligt skal betales restskat inden den 31. december. Hvis der betales restskat for 2021 i perioden 1. januar til 2. juli 2022, beregnes der en løbende rente på 1,8%, som ikke er fradragsberettiget. Hvorvidt det er fordelagtigt at betale en eventuel restskat inden 31. december 2021 afhænger derfor af hvordan ens likviditetsmæssige situation er og hvad rentesats mv. er i banken.

Overvej indbetalinger til pensionsordninger

Private personer kan foretage indbetalinger til pensionsordninger inden den 31. december og dermed opnå skattemæssigt fradrag.

Selskaber kan indbetale til pensionsordninger til en hovedaktionær. Det er ikke et krav, at der sker indbetaling af pensionsindskuddet inden den 31. december – det er dog en forudsætning, at der foreligger en aftale om at indbetale til pensionsordning inden den pågældende dato, for at selskabet kan få fradrag i 2021.

Hovedaktionærer bør overveje ekstraordinært udbytte

Hovedaktionærer, der ikke har modtaget udbytte i 2021, bør overveje, om der skal udloddes ekstraordinært udbytte fra selskabet inden den 31. december. Årsagen til, at dette kan være fordelagtigt er, at der årligt kan modtages op til 113.000 kroner i udbytte til en ”lav” skat på 27%. Hvis ikke man er gift, er det kun det halve, der kan modtages i udbytte til den lave skat, dvs. 56.500 kroner.

Virksomheder kan overveje at foretage investeringer

Hvis virksomheder foretager investeringer inden den 31. december, vil virksomhederne have fradrag for investeringerne allerede i 2021 – enten som et skattemæssigt fradrag eller i form af afskrivninger. Foretages investeringerne først i starten af januar, vil det skattemæssige fradrag først komme virksomheden til gode i 2022.

5 ting at overveje inden nytår:

  • Kontante gaver for at reducere arveafgiften
  • Indbetalinger på pensionsordninger
  • Ekstraordinært udbytte
  • Investeringer for at få skattemæssige fradrag
  • Indbetaling restskat

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...