Nyheder


Hold øje med kunder, leverandører og konkurrenter

11. maj 2023

Der kan nemt og gratis hentes mange relevante oplysninger om kunder, leverandører og konkurrenter. Det kan medvirke til at være på forkant med, hvad der sker i markedet.

Årsregnskaber for selskaber

Blandt andet aktieselskaber og anpartsselskaber har alle pligt til at offentliggøre årsregnskaber. Årsregnskaberne offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen via hjemmesiden www.cvr.dk. Ud fra regnskaberne kan det blandt andet vurderes, hvordan virksomhedens indtjening og egenkapital er. Af regnskaberne fremgår det også, om en eventuel revisor har bemærkninger til regnskabet. Regnskabstal kan også hentes fra eksempelvis www.proff.dk, men her vil der udelukkende være tale om regnskabssammendrag. Som udgangspunkt må det derfor anbefales, at de ”fulde” regnskaber hentes via www.cvr.dk, medmindre der udelukkende ønskes et meget overordnet overblik. Personligt ejede virksomheder og interessentskaber skal som udgangspunkt ikke offentligøre regnskaber. Det vil derfor ikke være muligt at få regnskabstal for sådanne virksomheder.

Detaljerede oplysninger om virksomhederne

www.cvr.dk er det muligt at få en række øvrige oplysninger omkring en virksomhed udover årsregnskabet. Er der tale om en personligt ejet virksomhed eller et interessentskab, kan der blandt andet hentes oplysninger om, hvem ejeren er, ligesom der vil være et link til, om virksomheden er momsregistreret. Er der tale om blandt andet aktieselskaber eller anpartsselskaber, kan der udover årsregnskaberne hentes en lang række øvrige oplysninger, blandt andet hvem der sidder i ledelsen, hvad selskabets formål er, tegningsreglen mv. Herudover fremgår den samlede historik for selskabet, hvoraf det blandt andet kan følges, om der er sket hyppige ændringer i ledelsen, hvornår selskabet har offentliggjort regnskaber og om selskabet har været under tvangsopløsning mv.

Mulighed for automatisk at få oplysninger om ændring

I stedet for løbende at logge ind på www.cvr.dk er der mulighed for via hjemmesiden at ”følge en virksomhed”. Hvis en virksomhed ”følges” modtages der automatisk en e-mail, når/hvis der sker ændringer i en virksomhed, ligesom der kan modtages oplysninger, når en virksomhed offentliggør årsregnskab. Hvis en virksomhed udvælger sine væsentlige samarbejdspartnere og vælger at følge disse virksomheder, så vil virksomheden hele tiden være opdateret med relevant information omkring sine samarbejdspartnere. De virksomheder, som man vælger at følge, får ikke oplysninger om, at man følger dem.

Oplysninger om ejendomme og biler

Via hjemmesiden www.tinglysning.dk kan der hentes oplysning om, hvem der er ejer af en bestemt ejendom, hvor meget ejendommen er erhvervet for, og hvor meget pant der er i den pågældende ejendom. Yderligere oplysninger omkring en ejendom kan hentes på www.ois.dk, hvor oplysninger omkring offentlige vurderinger, ejendomsskatter, BBR, lokalplaner mv. fremgår. Oplysninger om biler kan hentes via www.nummerplade.net, hvor pantsætninger, ejerafgift, synsrapport mv. fremgår.

Indhentelse af oplysninger kan være en del af en kreditpolitik

Det er enkelt at få relevante oplysninger omkring en virksomheds samarbejdspartnere. Derfor kan virksomheder med fordel fastlægge nogle retningslinjer for, hvilke oplysninger der skal hentes. Det kan eksempelvis besluttes, at virksomhedens 10 væsentligste kunder og leverandører følges via www.cvr.dk. Det kan endvidere fastlægges, at der for nye kunder skal indhentes og gennemgås årsregnskab, inden der gives kredit. Er der tale om en personlig drevet virksomhed, hvor der ikke er offentligt tilgængelige regnskaber, kan det eksempelvis vurderes, om der er friværdi i en eventuel ejendom. Dermed kan virksomheden forholdsvis enkelt få relevante oplysninger om sine kunder.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...