Nyheder


Gamere kan risikere at skulle betale moms

31. januar 2022

En nyere afgørelse viser, at gamere, som sælger skins, i nogle tilfælde skal betale moms af salget af skins. Det er næppe noget, som almindelige gamere er opmærksomme på.

Spillemyndigheden beskriver skins således: "I mange computerspil kan man optjene eller købe virtuelle genstande. Det kan være elementer som fx en særlig farve eller udsmykning til et våben eller påklædning til ens figur, men der kan også være tale om virtuelle genstande, som har en funktion i spillet. Fx et nyt våben eller et ekstra liv. Alt dette går under betegnelsen skins".

Salg af skins kan være momspligtigt

For nyligt er der kommet en afgørelse, som omhandler et spørgsmål om, hvorvidt en gamer skulle betale moms ved salg af skins.

Konklusionen var i det konkrete tilfælde, at gameren blev anset, som det der i momsmæssig henseende kaldes for en afgiftspligtig person, når han solgte skins, da det blev vurderet, at han drev økonomisk virksomhed. Samtidig var konklusionen, at salget af skins var momspligtigt. Konsekvensen af dette var, at gameren skulle betale moms af sit salg af skins. Herudover blev det konkluderet, at gameren ikke kunne anvende de særlige "brugtmomsregler", selvom de skins, som han solgte, havde været anvendt af andre gamere. Dermed kunne gameren ikke modregne køb af skins fra private personer i salget af skins, når momsen skulle opgøres. Hvis gameren eksempelvis købte et skin for 175 kroner og solgte det samme skin for 200 kroner, så skulle momsen opgøres ud fra de 200 kroner og således uden momsfradrag for købet af de 175 kroner. Hvis den gamer, som han købte skinsene fra, havde udstedt en faktura med moms, kunne gameren dog fradrage moms af købet efter de almindelige regler.

Afgørelsen omhandlede en gamer, som ikke var professionel

Den konkrete afgørelse vedrørte en gamer, som spillede Counter Strike på privat basis, og derfor ikke var professionel gamer. De pågældende Counter Strike skins blev handlet imellem spillerne blandt andet via Facebook og med MobilePay som betalingsmiddel. Gameren solgte sine skins efter at have anvendt dem i en periode. Gameren forventede at sælge for cirka 500.000 kroner skins om året og typisk med en fortjeneste på mellem 10-20%. Gameren havde solgt skins i cirka halvandet år og solgte skins cirka hver anden dag. Prisen for de skins, som gameren solgte varierede imellem 100 kroner og op til 20.000 kroner. Med afgørelsen blev det fastslået, at gameren skulle afregne moms af salget af skins.

Omsætningen skal være på over 50.000 kroner

Afgørelsen er formentlig overraskende for mange gamere. De fleste "mindre gamere" skal dog have i baghovedet, at der i momsreglerne gælder en grænse for momsregistrering, som er på 50.000 kroner. Det vil sige, at hvis en gamer sælger for under 50.000 kroner om året, så skal gameren ikke momsregistreres, og dermed heller ikke afregne moms af salget af skins. Samtidig gælder det som en forudsætning for momspligt, at de handler, der foretages med skins, skal have et vist omfang såvel beløbsmæssigt som antalsmæssigt, for at en gamer er momspligtig.

Salg af skins kan også være skattepligtigt

Ovenstående omhandler kun den momsmæssige situation. Gamere skal herudover være opmærksomme på, at fortjeneste ved salg af skins i nogle tilfælde også vil være skattepligtigt.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...