Nyheder


Fristen for slutafregning af Covid-19 hjælpepakker er udskudt - igen

30. september 2021

Tilbage i foråret 2020 blev der lanceret en række hjælpepakker med henblik på at holde hånden under erhvervslivet. Fristen for at lave de såkaldte slutafregninger – det vil sige de endelige opgørelser over, hvor store kompensationer virksomheden er berettiget til, er udskudt fra den 30. september 2021 med foreløbig 1 måned med mulighed for at få yderligere udskydelse med 1 måned ekstra.

Forskellige hjælpepakker

I forbindelse med udbruddet af Covid-19 i Danmark blev der samtidig med nedlukningen af Danmark i marts 2020 vedtaget forskellige hjælpepakker. Som de væsentligste hjælpepakker blev der vedtaget:

  • Lønkompensation
  • Kompensation for tabt omsætning
  • Kompensation for faste omkostninger

Virksomhederne skal nu foretage slutafregning af disse kompensationsordninger, og i den forbindelse skal der indberettes en række oplysninger og indsendes dokumentation.

Til brug for slutafregningen af lønkompensation skal virksomheden indberette en oversigt over ansatte, som virksomheden har modtaget kompensation til, den faktiske lønudgift og beskæftigelsesgrad, start- og slutdato for hjemsendelsen af ansatte, overblik over eventuelle dage, hvor ansatte er genindkaldt på arbejde i hjemsendelsesperioden samt oversigt over kontraktuelle arbejdsdage i lønperioderne i hjemsendelsesperioden.

Til brug for slutafregning af kompensation for tabt omsætning skal virksomheden indsende dokumentation for virksomhedens faktiske omsætning i kompensationsperioden eksempelvis i form af saldobalance fra virksomhedens regnskabsprogram.

Til brug for slutafregning af kompensation for faste omkostninger skal virksomheden, udover at opgøre de kompensationsberettigede faste omkostninger, indsende saldobalance for virksomhedens faktiske omsætning og omkostninger, kontospecifikationer for virksomhedens omsætningskonti samt opgørelse over virksomhedens resultat, hvis virksomheden havde underskud i 2019.

Slutafregningen kan medføre yderligere kompensation eller krav om tilbagebetaling

For øjeblikket er der ca. en tredjedel af de knap 100.000 virksomheder mv., som modtog kompensation, som mangler at foretage slutafregning. En forudsætning for at skulle foretage slutafregning er, at virksomheden har ansøgt om at modtage kompensation. Da den oprindelige ansøgning i mange tilfælde var baseret på et skøn, kan de fleste virksomheder se frem til enten at skulle tilbagebetale eller modtage yderligere kompensation. Såfremt virksomheden skal tilbagebetale mere end 10.000 kroner, er der mulighed for at få en afdragsordning.

Virksomheden kan i nogle tilfælde blive anmodet om, at slutafregningen ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor.

Besked i den digitale postkasse

De virksomheder, der ikke slutafregner senest 30. september 2021, får automatisk et brev i den digitale postkasse om, at de skal slutafregne inden 30. oktober 2021. Hvis virksomheden vurderer, at dette ikke er muligt, kan der via www.virk.dk anmodes om udsættelse med yderligere 30 dage.

Konsekvensen af ikke at lave slutafregning

Slutafregningen står ikke nødvendigvis øverst på virksomhedernes prioriteringsliste og kan i nogle tilfælde ubevidst være glemt i det ca. halvandet år, der er gået, siden der blev ansøgte om kompensation. Det er dog væsentligt at være opmærksom på at foretage slutafregning, da hele det modtagne kompensationsbeløb ellers kan kræves tilbagebetalt.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...