Nyheder


Fra juli ændres beskatningen for alle firmabiler

14. juni 2021

Reglerne for beskatning af firmabiler ændres over de kommende år, og allerede fra juli måned 2021 sker der en ændring af beskatningen for alle firmabiler. Der er derfor grund til allerede nu at se på konsekvenserne, få foretaget beregninger og at få tilrettet oplysninger mv. i lønsystemet.

Beskatning af firmabil sker hovedsageligt ud fra bilens værdi og afhængig af, om bilen er over eller under 3 år gammel på det tidspunkt, hvor virksomheden køber bilen. Hvorvidt bilen er over eller under 3 år gammel regnes i forhold til tidspunktet for første indregistrering af bilen. Herudover sker der beskatning af ejerafgiften.

Beskatning af nye biler efter de hidtidige regler

Hvis bilen er under 3 år, så sker beskatningen ud fra bilens værdi på tidspunktet for første indregistrering af bilen, hvilket derfor er beskatningsgrundlaget. Beskatningen har indtil nu været 25% af den del af beskatningsgrundlaget, der ikke overstiger 300.000 kroner og 20% af den resterende del af beskatningsgrundlaget. Når bilen er over 3 år gammel, så nedsættes beskatningsgrundlaget til 75%. Uanset bilens værdi tages der altid udgangspunkt i et minimums beskatningsgrundlag på 160.000 kroner.

Herudover sker der beskatning af ejerafgiften, hvilket indtil nu er blevet beskattet med 1,5 gange ejerafgiften. Denne del af beskatningen kaldes miljøtillægget.

Beskatning af biler, som er over 3 år gammel efter de hidtidige regler

Hvis virksomheden køber en bil, som på købstidspunktet er mere end 3 år gammel, så beskattes den ansatte i forhold til købsprisen på dette tidspunkt, hvilket derfor er beskatningsgrundlaget. Igen har beskatningen indtil nu været henholdsvis 25% og 20% i forhold til den del af beskatningsgrundlaget, der er under og over 300.000 kroner og som minimum af et beskatningsgrundlag på 160.000 kroner, ligesom der indtil nu er sket beskatning af 1,5 gange ejerafgiften.

Reglerne ændres de næste 5 år med ændringer allerede fra og med juli 2021

Beskatningen af firmabiler ændres hvert år over de kommende 5 år, hvilket medfører øget administration for virksomhederne i årene fremover. Som nævnt sker der ændringer allerede fra og med juli måned i år, hvilket der derfor skal tages højde for i forbindelse med lønningerne for juli 2021.

De hidtidige regler, hvor beskatningen beregnes i forhold til om beskatningsgrundlaget er over eller under 300.000 kroner udfases over de kommende 5 år, så beskatningen i stedet beregnes i forhold til 22,5% af beskatningsgrundlaget. Frem mod 2025 sker udfasningen trinvist, hvilket fremgår af nedenstående opgørelse, hvoraf det også fremgår, at der sker en væsentlig stigning i miljøtillægget.

  2021
(1. halvår)
2021
(2. halvår)
2022 2023 2024 2025
Beskatning ejerafgift (miljøtillæg) 150% 250% 350% 450% 600% 700%
Beskatning op til 300.000 kroner 25,0% 24,5% 24,0% 23,5% 23,0% 22,5%
Beskatning over 300.000 kroner 20,0% 20,5% 21,0% 21,5% 22,0% 22,5%

De ændrede regler gør det mere fordelagtigt, at firmabilen er en elbil eller en plugin-hybridbil, da det vil være de almindelige benzinbiler og særligt dieselbiler, som rammes hårdest af de ændrede regler, da disse biler har de største ejerafgifter.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...