Nyheder


Fokus på likviditet i de kommende måneder

12. januar 2021

I foråret 2020 blev en række betalingsfrister for A-skat og moms mv. udskudt som følge af Covid-19. Mange virksomheder står i de kommende måneder over for at skulle foretage betalinger vedrørende de udskudte betalingsfrister. Virksomhederne kan derfor med fordel udarbejde et likviditetsbudget for 2021 - hvis ikke det allerede er gjort. 

Virksomheder skal afregne ”dobbeltmoms” om et par måneder

Virksomheder, som i 2020 afregnede moms halvårligt, skulle oprindeligt have afregnet momsen for 1. halvår 2020 den 1. september 2020. Denne frist blev udskudt til den 1. marts 2021. Ligeledes skulle virksomheder, som i 2020 afregnede moms halvårligt, afregne momsen for 2. halvår 2020 den 1. marts 2021. Denne frist blev ikke udskudt. Disse virksomheder skal derfor afregne ”dobbelt moms” den 1. marts 2021, idet såvel momsen for 1. halvår 2020 og momsen for 2. halvår 2020 skal afregnes på dette tidspunkt. Virksomheder, som skulle afregne moms halvårligt i 2020, er virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på højst 5 millioner kroner.

Virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på mellem 5 millioner kroner og 50 millioner kroner skal afregne moms kvartalsvist. For disse virksomheder skal der også betales ”dobbelt moms” den 1. marts 2021, da momsen for 3. kvartal 2020 blev udskudt fra den 1. december 2020 til den 1. marts 2021. Samtidig med betalingen af momsen for 3. kvartal 2020 skal momsen for 4. kvartal 2020 betales den 1. marts 2021, hvilket er den ordinære frist for betalingen af momsen for 4. kvartal 2020.

For virksomheder der afregner moms månedligt, er der ikke sket en udskydelse af betalingsfristerne, som rækker ind i 2021.

Momslån skal tilbagebetales

Nogle virksomheder har fået et såkaldt ”momslån”, som er et rentefrit lån. Virksomheder, som afregnede moms halvårligt, kunne i 2020 ansøge om et momslån svarende til størrelsen på den moms, som blev afregnet den 1. marts 2020 – altså momsen for 2. halvår 2019.

For de virksomheder, som afregnede moms kvartalsvist var der også mulighed for at ansøge om et momslån svarende til størrelsen på den moms, som blev afregnet den 1. marts 2020 – altså momsen for 4. kvartal 2019. Det var frivilligt for virksomheder at ansøge om momslån, hvorfor det selvsagt også kun er de virksomheder, som søgte om – og modtog et – momslån, som skal tilbagebetale dette. Oprindeligt skulle momslånet tilbagebetales den 1. april 2021, men denne frist blev udskudt til den 1. november 2021.

Der skal også afregnes ”dobbelt” A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Vedrørende afregning af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, så blev betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for lønperioderne august, september og oktober 2020 udskudt til januar, marts og maj 2021. Der vil derfor i disse måneder blive tale om ”dobbeltbetaling” af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, da de ordinære betalinger af A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag fortsat skal betales.

Overvej et likviditetsbudget

Et budget er et centralt styringsværktøj for virksomheder uanset størrelsen og kompleksiteten af virksomheden. Særligt i forhold til de udskudte betalingsfrister og den likviditetsudfordring, som nogle mange virksomheder står over for i de kommende måneder, bør det overvejes at udarbejde et likviditetsbudget. 

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...