Nyheder


Firmabiler kan være dyrere end man tror

01. marts 2022

Prisen for at en medarbejder får stillet en firmabil til rådighed er, at den ansatte bliver beskattet. Beskatningen sker blandt andet ud fra bilens værdi - men i nogle tilfælde kan beskatningen ende med at blive meget højere, end man umiddelbart skulle tro.

Beskatning af firmabil sker hovedsageligt ud fra bilens værdi og afhængig af, om bilen er over eller under 3 år gammel. Herudover sker der beskatning ud fra størrelsen af ejerafgiften. Beskatningen ændres hvert år over de kommende år, idet der sker ændring af, hvor meget beskatningen udgør af henholdsvis bilens værdi og ejerafgiften. Frem mod 2025 sker der en gradvis ændring af beskatningen af firmabiler afhængig af, om bilens værdi er over eller under 300.000 kroner og afhængig af ejerafgiften, hvilket fremgår af nedenstående opgørelse.

  2022 2023 2024 2025
Beskatning ejerafgift (miljøtillæg) 350% 450% 600% 700%
Beskatning op til 300.000 kroner 24,0% 23,5% 23,0% 22,5%
Beskatning over 300.000 kroner 21,0% 21,5% 22,0% 22,5%

Beskatningsgrundlaget oplyses ofte

Det har igennem mange år været kutyme, at forhandlere, leasingselskaber mv. oplyste køber om, hvad beskatningsgrundlaget for en firmabil er. Dette gør det nemt for virksomheden og medarbejderen at vurdere, hvor meget beskatningen reelt er, og hvor meget medarbejderen dermed skal betale i skat, for at have firmabilen til rådighed. Dermed har virksomheden og medarbejderen et beslutningsgrundlag, inden der laves en aftale om firmabil. Det er dog desværre ikke altid, at man kan regne med, at Skattestyrelsen vil acceptere, det oplyste beskatningsgrundlag.

Skattestyrelsen kan tilsidesætte beskatningsgrundlaget

Hvis firmabilen er under 3 år gammel, så sker beskatningen ud fra nyvognsprisen. Det er tidligere blevet fastslået, at der ved nyvognsprisen forstås den pris, som en slutbruger skal betale til en forhandler, for at købe en bestemt bil fra ny.

En afgørelse fra Landsskatteretten har vist, at det beskatningsgrundlag, som en forhandler eller leasingselskab oplyser, som grundlag for beskatning af firmabil, kan tilsidesættes af Skattestyrelsen. I den pågældende afgørelse havde en direktør fået en firmabil stillet til rådighed, og importøren havde oplyst en nyvognspris på knap 1,2 millioner kroner, hvilket svarede til leasingselskabets faktiske anskaffelsessum for bilen.

Denne værdi var dog alt for lav som beskatningsgrundlag, skulle det senere vise sig, idet Landsskatteretten vurderede, at nyvognsprisen var ca. det dobbelte - nemlig knap 2,4 millioner kroner, svarede til den nyvognspris, som Motorstyrelsen havde oplyst.

Det afgørende er ikke leasingselskabets faktiske købspris for en bil, men hvad markedsprisen er ved salg til en slutbruger.

En forudsætning for at beskatningen kan ske med en lavere værdi end de knap 2,4 millioner kroner i den konkrete sag var, at der var blevet afholdt syn og skøn eller, at der var fremlagt relevant materiale med salgspriser mv., som kunne godtgøre, at handelsprisen var lavere.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...