Nyheder


Feriepengene er blevet frigivet - men nogle persongrupper skal være varsomme

13. oktober 2020

Det er indtil 1. december 2020 muligt at få udbetalt 3 ugers indefrosne feriepenge. Virksomhederne har dog endnu ikke indberettet og indbetalt feriepengene, hvilket kan give problemer, da ikke alle personer er berettiget til at få udbetalt feriepenge – selvom personerne kan anmode om at få feriepengene udbetalt via www.borger.dk.

Den nye ferielov

Som det er mange bekendt, så er der kommet en ændring til ferieloven. Efter den ”gamle” ferielov blev ferie optjent i kalenderåret. Ferie blev derfor optjent for perioden 1. januar til 31. december. Den optjente ferie skulle afvikles i ferieåret, hvilket efter den gamle ferielov var perioden 1. maj (i året efter optjeningsåret) til 30. april. Med den nye ferielov er forskydningen imellem optjeningsår og ferieår afskaffet. Efter den nye ferielov løber ferieåret som udgangspunkt fra 1. september til 31. august med mulighed for afholdelse af ferie frem til 31. december.

Indefrysningen af feriepengene

Da der med den gamle ferielov var tale om en forskydning imellem optjening og afholdelse af ferie, og da dette blev ændret i september 2020 til et ”samtidighedsprincip”, så fik lønmodtagere den 1. september 2020 et års ferie til gode. Det medførte som udgangspunkt, at lønmodtagere fik 5 ugers ferie til gode vedrørende de ”gamle” regler for optjeningsåret og samtidig begyndte at optjene 5 ugers ferie i det nye ferieår. Der blev derfor lavet en overgangsordning, som medførte, at det sidste års optjente ferie frem til september 2020 skulle indefryses. De optjente feriepenge, som skulle indefryses, skulle efter hensigten udbetales, når borgerne forlod arbejdsmarkedet. Deraf kommer begrebet ”de indefrosne feriepenge”. Det er en del af disse feriepenge, som nu frigives.

Virksomhederne har endnu ikke indberettet feriepengene

For virksomhederne har det været – og er fortsat – en forholdsvis stor administrativ byrde at overgå fra den gamle ferielov til den nye ferielov, herunder ikke mindst at få opgjort indefrysningen af feriepengene korrekt og herunder tage stilling til, hvilke medarbejdere, der er omfattet af indefrysningen. Selvom mange virksomheder er klar til at kunne opgøre indefrysningen af feriepengene, så er fristen for virksomhedernes indberetning først den 31. december 2020.

Der kan fejlagtigt udbetales feriepenge selvom det ikke er berettiget

For langt de fleste medarbejdere skal virksomheder indefryse feriepenge, men der er også nogle væsentlige undtagelser hertil. Undtagelserne kan blandt andet vedrøre medarbejdere, som ejer andele af virksomheden og medarbejdere, som er medlem af virksomhedens ledelse. Tilsvarende gælder for disses ægtefæller. For sådanne personer skal der i mange tilfælde ikke foretages indefrysning af feriepenge, og disse personer vil derfor heller ikke være berettiget til at få udbetalt feriepenge – selvom de har mulighed for at få dem udbetalt via www.borger.dk.

De feriepenge, som udbetales, når man anmoder om det på www.borger.dk beregnes ud fra den AM-indkomst, som er indberettet på den pågældende person. Udover, at AM-indkomsten ikke nødvendigvis svarer til den ferieberettiget løn, så er der ved beregningen og udbetalingen af feriepengene på www.borger.dk ikke taget stilling til, om den pågældende person er berettiget til at få udbetalt feriepengene. En person vil kun være berettiget til at få udbetalt feriepengene, hvis personen er omfattet af den gamle ferielov, og hvis virksomheden er forpligtet til at foretage indefrysning af feriepengene. Der er med andre ord ikke sammenhæng imellem udbetalingen af feriepenge på www.borger.dk og virksomhedernes indefrysning og indberetning af feriepenge.

 

Hvis der fejlagtigt sker udbetaling af feriepenge til personer, som ikke er berettiget til det, så skal den pågældende person tilbagebetale feriepengene. 

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...