Nyheder


Den opdaterede vejledning til kompensation for faste omkostninger er klar

08. maj 2020

Erhvervsministeriet har udsendt en opdateret bekendtgørelse for kompensation for faste omkostninger, hvor de væsentligste ændringer i forhold til den tidligere er:

Omsætningsnedgangen skal nu minimum være 35 % i hele kompensationsperioden mod tidligere 40 %. Eller virksomheden skal i en periode have haft forbud mod at holde åbent. Der kan opnås kompensation for faste omkostninger på 25 % ved en omsætningsnedgang på 35-60 %. Øvrige intervaller er uændret.

Kompensationsperioden ændres således, det er muligt at søge om kompensation for en periode på 3 måneder beregnet fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020 eller for en periode på 4 måneder beregnet fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020. Derudover kan virksomheder, som har haft forbud mod at holde åbent, søge om kompensation for den særskilte periode, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent. Den mulige kompensationsperiode udvides altså med én måned fra og med den 9. juni til og med den 8. juli 2020, men der er ikke noget til hinder for alene at søge kompensation for den hidtil kendte periode fra og med den 9. marts til og med en 8. juni 2020.

Minimumsbeløbet for faste omkostninger i kompensationsperioden er reduceret til 12.500 kr. for en periode på 3 måneder og mindst 16.666 kr. for en periode på 4 måneder mod tidligere 25.000 kr. for en periode på 3 måneder.

Maksimum for kompensationen er hævet til 110 mio. kr. mod tidligere 60 mio. kr.

Referenceperioden kan kun ændres pga. ekstraordinære omstændigheder f.eks. ved brand eller alvorlig sygdom.

Underskudsreglen (reduktion af kompensation som følge af underskud) er ændret således, at Erhvervsstyrelsen efter en konkret vurdering kan fastholde en udbetaling på 50 % af kompensationsbeløbet, eller hvis der samlet har været overskud over de seneste tre regnskabsår eller som følge af ekstraordinære omstændigheder.

”Skattely-betingelse” er indført, hvorved retten til kompensation er betinget af, at virksomheden, der søger, har betalt skat og for indkomståret 2020 vil betale den skat, som den er forpligtiget til i henhold til gældende internationale og nationale aftaler. Kompensationen kan også påvirkes ved helt eller delvis ejerskab af ejere hjemhørende i skattelylande.

Ansøgningsfristen er senest den 31. august 2020 mod tidligere 30. juni 2020. Fristen for indsendelse af faktiske oplysninger er uændret den 8. december 2020.

Vi forventer en snarlig opdatering af virksomhedsguiden.

Virksomheder kan søge om rentefrit lån vedrørende moms og lønsumsafgift

Virksomheder, som har afregnet moms for 4. kvartal 2019 eller 2. halvår 2019 har mulighed for at ansøge om et rentefrit lån, der svarer til den betalte moms for den pågældende periode. Det samme gør sig gældende for lønsummen for første kvartal 2020. Udbetalingen sker til virksomhedens NemKonto.

Ansøgningen foretages på Virk.dk.

Vi er klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål eller brug for hjælp står vi altid klar til at hjælpe.

Ring eller skriv til os:
+45 97 12 52 44
mail@vistisenlunde.dk

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...