Nyheder


Den nuværende situation gør det særlig relevant at udarbejde budget for 2022

09. november 2021

Et budget er et centralt styringsværktøj for virksomheden uanset størrelsen og kompleksiteten af virksomheden. Et budget giver anledning til at vurdere, om virksomhedens omkostningsstruktur er hensigtsmæssig, og om der skal ændres på de kontrakter, aftaler mv., som virksomheden indgår i. Det er i budgetfasen, at planerne for det kommende år fastlægges, og det ”overflødige flæsk” kan skæres væk.

Covid-19, stigende priser og manglende leverancer

En gennemgang af virksomhedens omkostninger for det forgangne år vil i mange tilfælde identificere områder, hvor der kan spares penge. Samtidig er det ovenpå Covid-19 situationen særlig relevant at vurdere, hvordan den fremtidige omsætning forventes at blive. I forhold til virksomhedens omkostningsstruktur er det væsentligt at have fokus på de stigende priser, som en række forskellige sektorer har været ramt af. En anden udfordring er risikoen for manglende leverancer eller forsinkede leverancer, da dette ligeledes har virksomheder være relevant at supplere budgettet med en følsomhedsanalyse der viser, hvordan ændringer i forskellige faktorer vil påvirke virksomhedens indtjening, likviditet mv.

Faste omkostninger kan gøres variable

Det er også i budgetfasen, at virksomheden kan overveje, om nogle af virksomhedens omkostninger skal være variable fremfor faste. Dette kan blandt andet gøres ved at outsource dele af virksomhedens funktioner.

Der skal følges op på budgettet

Når der er udarbejdet et budget, bør der løbende laves en budgetopfølgning, hvilket kan foretages i en ledelsesrapportering. En ledelsesrapportering bør indeholde de væsentligste hoved- og nøgletal, så ledelsen får et overblik over virksomhedens nuværende situation sammenholdt med de forudsætninger, der lå til grund for det udarbejdede budget.

Ledelsesrapportering giver overblik

Ledelsesrapporteringen er forskellig fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche, men kan eksempelvis indeholde resultat før afskrivninger og renter, status på debitorer, varebeholdninger og kreditorer samt udviklingen i selskabets kassekredit. Herudover kan det indeholde udviklingen i omsætningen og dækningsgrader.

Ledelsesrapporteringen bør være simpel og valid fremfor at være unødig detaljeret og uoverskuelig. Herudover bør ledelsesrapporteringen udarbejdes løbende, så ledelsen kan agere og træffe de nødvendige beslutninger. Det kan eksempelvis fastlægges, at ledelsesrapporteringen skal foreligge senest den 10. dag i den efterfølgende måned. Grundlaget for ledelsesrapporteringen er den løbende bogføring, hvorfor det er afgørende, at virksomhedens bogføring løbende er ajourført. Herudover bør der anvendes samme periodiseringsprincipper i budgettet som i den løbende bogføring.

Nødvendigt beslutningsgrundlag

På baggrund af ledelsesrapporteringen bør ledelsen blandt andet foretage en vurdering af udviklingen i omsætningen og indtjeningen samt debitorer, varelager, kreditorer og kassekreditten. Dette skal danne grundlag for ledelsesmæssige beslutninger, der kan optimere den økonomiske udvikling. Det skal i den forbindelse også vurderes, om der skal foretages tilpasninger af budgettet.

5 gode råd:

  • Et budget bør være realistisk og opnåeligt
  • Overvej indvirkningen af Covid-19, stigende priser og manglende leverancer
  • Vurder løbende om budgettet skal tilpasses
  • Fastlæg hvilke nøgletal og regnskabsposter der kan danne overblik
  • Udarbejd en ledelsesrapportering, som er enkel og overskuelig

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...