Nyheder


Dele af de indefrosne feriepenge frigives til oktober

17. juni 2020

Som mange er bekendt med, så er et politisk flertal ved indgangen til denne uge blevet enige om udbetaling af – indtil videre – tre uger af de indefrosne feriepenge. De indefrosne feriepenge skal efter planen udbetales til oktober. Det er usikkert, hvordan udbetalingen rent praktisk skal foregå, og om de resterende uger også skal udbetales efterfølgende.

En ny ferielov er årsagen til de indefrosne feriepenge

Efter den ”gamle” ferielov blev ferie optjent i kalenderåret. Ferie blev derfor optjent for perioden 1. januar til 31. december. Den optjente ferie skulle afvikles i ferieåret, hvilket efter den gamle ferielov var perioden 1. maj (i året efter optjeningsåret) til 30. april. Med den nye ferielov blev forskydningen imellem optjeningsår og ferieår afskaffet. Fra og med september 2020 er det derfor hensigten med den nye ferielov, at der udelukkende skulle anvendes begrebet ferieår. Efter den nye ferielov løber ferieåret fra 1. september til 31. august - dog med mulighed for, at ferie først skal være afviklet senest 31. december, det vil sige en 12 måneders optjeningsperiode og en 12 + 4 måneders afviklingsperiode.

Indefrysningen af feriepengene

Da der med den gamle ferielov var tale om en forskydning imellem optjening og afholdelse af ferie, og da dette ændres i september 2020 til et samtidighedsprincip, så vil lønmodtagere den 1. september 2020 få et års ferie til gode. Det vil som udgangspunkt medføre, at lønmodtagere vil få 5 ugers ferie til gode vedrørende de ”gamle” regler for optjeningsåret og samtidig optjene 5 ugers ferie i det nye år.

Da ændringen med feriereglerne ikke var, at lønmodtagere i overgangsåret skulle have 10 ugers ferie, så blev der lavet en overgangsordning. Overgangsordningen medførte, at det sidste års optjente ferie frem til september 2020 skulle indefryses. De optjente feriepenge, som skulle indefryses, skulle efter hensigten udbetales, når borgerne forlader arbejdsmarkedet. Deraf kommer begrebet ”de indefrosne feriepenge”.

Administrationen har været tung for virksomhederne

For virksomheder har der været tale om en forholdsvis stor administrativ byrde at overgå fra den gamle ferielov til den nye ferielov, herunder ikke mindst at få opgjort indefrysningen af feriepenge korrekt og herunder blandt andet tage stilling til, hvilke medarbejdere, der er omfattet af indefrysningen. For langt de fleste medarbejdere har virksomheden skullet indefryse feriepenge, men der har været nogle væsentlige undtagelser hertil, herunder eksempelvis direktører. Udbetalingen af de indefrosne feriepenge kan pålægge virksomhederne yderligere byrder i forhold til hurtigere indberetning af de indefrosne feriepenge, så de kan udbetales til oktober 2020.

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår virksomhederne vil blive opkrævet de indefrosne feriepenge.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...