Nyheder


Covid-19 situationen gør det særlig relevant at udarbejde budget for 2021

26. oktober 2020

Hvorfor udarbejde et budget?

Et budget er et centralt styringsværktøj for virksomheden uanset størrelsen og kompleksiteten af virksomheden. Et budget giver anledning til at vurdere, om virksomhedens omkostningsstruktur er hensigtsmæssig, og om der skal ændres på de kontrakter, aftaler mv., som virksomheden indgår i. Det er i budgetfasen, at planerne for det kommende år fastlægges, og det ”overflødige flæsk” kan skæres væk. Samtidig er det i relation til Covid-19 situationen særlig relevant at vurdere, om virksomheden fremadrettet kan realisere den historiske omsætning og om virksomhedens omkostningsstruktur fortsat er hensigtsmæssig. Det kan i den forbindelse overvejes, om nogle af virksomhedens omkostninger skal være variable fremfor faste ved at outsource dele af virksomhedens funktioner. 

Mange små og mellemstore virksomheder laver udelukkende budgetter til brug for bank, revisor og til ”skrivebordsskuffen”. Et sådan budget giver dog ikke meget værdi. Laves budgettet derimod med omtanke, hvor det kommende års planlagte aktiviteter analyseres nøje, og nødvendige tilpasninger foretages i både op og nedadgående retning, vil det alt andet lige medføre en bedre indtjening for virksomheden. 

Eksempelvis vil en gennemgang af omkostningerne for det forgangne år ofte identificere områder, hvor der kan spares penge. Virksomheden kan eksempelvis have aftaler, kontrakter mv. fordi ”sådan har vi altid gjort”, men det er naturligvis ikke ensbetydende med, at det skal være sådan fremadrettet – særligt med Covid-19 situationen i baghovedet.

Et budget børe være opnåeligt og realistisk og skal ikke være statisk men bør løbende revurderes. 

Budgetopfølgning

Når der er udarbejdet et budget, bør der løbende laves en budgetopfølgning, hvilket kan foretages i en ledelsesrapportering. 

En ledelsesrapportering bør indeholde de væsentligste hoved- og nøgletal, så ledelsen får et overblik over virksomhedens nuværende situation sammenholdt med de forudsætninger, der lå til grund for det udarbejdede budget. 

Ledelsesrapporteringen er forskellig fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche, men kan eksempelvis indeholde resultat før afskrivninger og renter, status på debitorer, varebeholdninger og kreditorer samt udviklingen i selskabets kassekredit. Herudover kan det indeholde udviklingen i omsætningen og dækningsgrader.

Ledelsesrapporteringen bør være simpel og valid fremfor at være unødig detaljeret og uoverskuelig. Herudover bør ledelsesrapporteringen udarbejdes løbende, så ledelsen kan agere og træffe de nødvendige beslutninger. Det kan eksempelvis fastlægges, at ledelsesrapporteringen skal foreligge senest den 10. i den efterfølgende måned. Grundlaget for ledelsesrapporteringen er den løbende bogføring, hvorfor det er afgørende, at virksomhedens bogføring løbende er ajourført. Herudover bør der anvendes samme periodiseringsprincipper i budgettet som i den løbende bogføring.

Ledelsesrapporteringen er et beslutningsgrundlag

På baggrund af ledelsesrapporteringen bør ledelsen blandt andet foretage en vurdering af udviklingen i omsætningen og indtjeningen samt debitorer, varelager, kreditorer og kassekreditten. Dette skal danne grundlag for ledelsesmæssige beslutninger, der kan optimere den økonomiske udvikling. Det skal i den forbindelse også vurderes, om der skal foretages tilpasninger af budgettet.

5 gode råd:

  • Udarbejd et realistisk budget
  • Vurder løbende om budgettet skal tilpasses
  • Fastlæg hvilke nøgletal og regnskabsposter der kan danne overblik 
  • Udarbejd løbende en ledelsesrapportering
  • Ledelsesrapporteringen bør være enkel og overskuelig

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...