Nyheder


Beskatning af fri bil reduceres markant for elbiler og plugin hybridbiler

25. maj 2020

Fra og med april i år er der mulighed for at få en reduktion af beskatningen af elbiler og plugin hybridbiler på 40.000 kroner på årsbasis. Dermed reduceres beskatningen med 3.333 kroner pr. måned og vil medføre en særdeles lav beskatning for elbiler og plugin hybridbiler.

Firmabil skal beskattes

Hvis en medarbejder får stillet en bil til rådighed, som kan anvendes privat, så skal medarbejderen beskattes af fri bil. Dette er der ikke noget nyt i. Det beløb, som medarbejderen skal beskattes af opgøres som 25% af bilens værdi op til 300.000 kroner og 20% af den resterende værdi. Værdien, som beskatningsgrundlaget skal opgøres efter, udgør dog altid mindst 160.000 kroner. Generelt opgøres bilens værdi efter nogle særlige regler, som dog ikke omtales nærmere her. Herudover skal beskatningen tillægges miljøafgift svarende til 1,5 gange ejerafgiften. Hvis en bil eksempelvis har en værdi på 200.000 udgør beskatningen derfor 25% heraf svarende til 50.000 kroner pr. år. Herudover skal – som nævnt – tillægges 1,5 gange ejerafgiften i beskatningen.

Mindre beskatning af elbiler og plugin hybrid biler

I februar i år vedtog folketinget en lovændring, som medfører, at beskatning af elbiler og plugin hybridbiler får en reduktion i beskatningen på 40.000 kroner på årsbasis. Lovændringen sker som følge af ønsket om en mere grøn profil og gælder kun elbiler og plugin hybrid biler. Det gælder derfor ikke eksempelvis hybridbiler, som ikke er plugin. Indtil videre gælder de gunstige beskatningsregler kun indtil og med december 2020.

Så meget spares der i skat

Hvis der tages udgangspunkt i ovenstående eksempel med en bil med en værdi på 200.000 kroner, hvor den årlige beskatning pr. år kunne opgøres til 50.000 kroner, så vil beskatningen af denne bil, forudsat at det er en elbil eller plugin hybridbil reduceres med 40.000 kroner svarende til 10.000 kroner pr. år. Hvis der for eksemplets skyld ses bort fra beskatningen af ejerafgiften, så vil den månedlige beskatning af bilen udgøre 10.000 kroner divideret med 12 måneder svarende til 833 kroner pr. måned. Ved en beskatning over topskattegrænsen svarer det til, at medarbejderen skal betale skat på ca. 470 kroner pr. måned. Det må siges at være en ganske lav skat for at have en fri bil til rådighed.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...