Nyheder


Ændrede regler vedrørende regnskaber og bogføring

24. maj 2022

Der er netop blevet vedtaget en ny bogføringslov, som stiller større krav til virksomhedernes digitalisering. Herudover er reglerne skærpet for, hvornår virksomheder skal bruge en godkendt revisor.

Ny bogføringslov vedtaget

En ny bogføringslov er netop blevet vedtaget, og der er tale om en større ændring i forhold til den eksisterende bogføringslov. Som det væsentligste stilles der større krav til digitaliseringen af virksomhedernes bogholderi. Kravet om digitalisering gælder alle virksomheder, dog er helt små virksomheder kun omfattet af digitaliseringskravet, hvis de har en årlig omsætning på over 300.000 kroner i 2 på hinanden følgende år. Da den nye bogføringslov er forholdsvist omfattende og stiller nye og større krav til virksomhedernes bogholderi, sker der en trinvis ikrafttrædelse af den nye bogføringslov. De endelige ikrafttrædelsesdatoer for den nye bogføringslov er endnu ikke fastlagt, men det forventes, at der vil blive tale om nogle faser over de kommende år, således virksomhederne får mulighed for at tilpasse sig de ændrede krav.

Bogføringssystem skal indberettes

Fremover skal de virksomheder, som indberetter årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen - hvilket hovedsageligt er aktie- og anpartsselskaber - også indberette navn og CVR-nummer for udbyderen af det bogføringssystem, som virksomheden har anvendt. Denne indberetning skal ske samtidig med, at årsregnskabet indberettes til Erhvervsstyrelsen. Oplysningerne vil ikke blive offentliggjort. Erhvervsstyrelsen fastsætter de nærmere regler for indberetningen, ligesom ikrafttrædelsestidspunktet for reglerne om indberetning af bogføringssystem endnu ikke er fastlagt.

Flere virksomheder underlægges revisionspligt

Indtil nu har selskaber, herunder aktie- og anpartsselskaber kunne undlade at få deres årsregnskaber revideret af en godkendt revisor, hvis virksomheden ikke oversteg nogle nærmere fastsatte grænser for omsætning, balancesum og antal ansatte. Fremover vil færre virksomheder kunne undlade at få revideret deres regnskab, da virksomheder med en balancesum på over 50 millioner kroner i 2 på hinanden følgende år ikke længere kan fravælge revision. Indtil nu har det været muligt for disse virksomheder at fravælge revision - forudsat de ikke oversteg de fastsatte grænser for omsætning eller antal ansatte. De ændrede regler gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere.

Visse brancher bliver pålagt at anvende en godkendt revisor

Det bliver fremover et krav, at virksomheder indenfor såkaldte "risiko-brancher" skal anvende en godkendt revisor, som skal afgive erklæring på virksomhedens årsregnskab. Det gælder dog kun for virksomheder inden for "risiko-brancherne", hvis virksomhedens omsætning er på over 5 millioner kroner i 2 på hinanden følgende år. Disse regler gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. Det er endnu ikke afklaret, hvilke brancher der skal klassificeres som "risiko-brancher".

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...