Nyheder


Årsopgørelsen er klar

15. marts 2022

Som de fleste formentlig er bekendt med, så blev årsopgørelserne frigivet i slutningen af sidste uge. Det er dog ikke alle indtægter og fradrag, som automatisk er medtaget på årsopgørelsen.

Tidsplanen for årsopgørelse mv.

Forløbet med årsopgørelsen kan kort skitseres således:

 • 11. marts var årsopgørelsen klar
 • 8. april foretages udbetaling af overskydende skat til Nemkontoen
 • 1. maj er fristen for at foretage ændringer til årsopgørelsen
 • 1. juli er fristen for at udfylde oplysningsskemaet (tidligere kendt som "udvidet selvangivelse")
 • 1. juli er fristen for indbetaling af restskat uden procenttillæg. Restskatten tillægges en dag-til-dag rente, som udgør 1,7% p.a. beregnet fra 1. januar. Betaling efter den 1. juli tillægges et skattetillæg på 3,7%. Renterne er ikke fradragsberettigede

Fradrag og indkomst man selv skal indberette

Selv om mange indberetninger sker automatisk til Skattestyrelsen, skal man stadig være opmærksom på de skattemæssige indtægter og fradrag, som ikke automatisk indberettes – eller som ikke nødvendigvis indberettes med de korrekte beløb. Det drejer sig blandt andet om følgende:

 • Håndværkerfradrag og servicefradrag
 • Kørselsfradrag, rejseudgifter og brofradrag
 • Fortjeneste og tab ved aktier og andre værdipapirer
 • Garantiprovisioner og visse renter
 • Indtægter fra udlejning af bolig, bil, båd, campingvogn mv.
 • Børnebidrag og ægtefællebidrag
 • Kost og logi samt dobbelt husførelse
 • Arbejdstøj, faglitteratur, kurser mv.

Covid-19 har for nogle medført store ændringer i indkomster og fradrag i de sidste 2 år, blandt andet i forhold til eventuelt kørselsfradrag. Her skal man blandt andet være opmærksom på, at man kun vil være berettiget til kørselsfradrag de dage, man rent faktisk har kørt til og fra arbejde.

Selvstændige og andre skal udfylde et særligt "oplysningsskema"

Oplysningsskemaet anvendes af selvstændigt erhvervsdrivende eller personer, som har indkomst, som ikke kan indberettes via den almindelige selvangivelse. Udover selvstændigt erhvervsdrivende skal eksempelvis personer, der har udenlandsk indkomst eller udenlandsk ejendom anvende oplysningsskemaet.

Hvis man er forpligtet til at udfylde oplysningsskemaet, skal man være opmærksom på, at der skal foretages indberetning. Årsopgørelsen dannes således ikke automatisk. Glemmer man at udfylde oplysningsskemaet – eller udfyldes det for sent – vil man blive pålagt et skattetillæg.

Anledning til at overveje forskudsopgørelsen for 2022

Samtidig med gennemgangen af årsopgørelsen for 2021 er det oplagt at forholde sig til forskudsopgørelsen for 2022. Her vil det blandt andet være relevant at se på, om nuværende løn og personalegoder svarer til, hvad der fremgår af forskudsopgørelsen, ligesom det vil være relevant at vurdere, om renteudgifterne er på niveau med, hvad der fremgår af forskudsopgørelsen. Andre forhold man skal være opmærksom på, er eksempelvis ændringer i pensionsindbetalinger. I forbindelse med gennemgang af forskudsopgørelsen for 2022 bør det også overvejes, at Covid-19 forhåbentlig ikke vil påvirke samfundet og økonomien i samme omfang som tidligere.

5 gode råd:

 • Kontrollér at du får de skattefradrag, som du er berettiget til
 • Hvis man er omfattet af oplysningsskemaet dannes årsopgørelsen ikke automatisk
 • Vær opmærksom på tidsfristerne
 • Overvej om der skal ændres i forskudsopgørelsen for 2022
 • Husk: Det er ens eget ansvar, at selvangivelsen er korrekt

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...