Nyheder


Nye regler for moms på gavekort

14. januar 2019

Fra 1. juli 2019 kommer der nye regler for den momsmæssige behandling af gavekort. Virksomheder bør allerede nu planlægge, hvordan deres systemer skal tilrettes.

Moms allerede på udstedelsestidspunkt

Det var oprindeligt hensigten, at de nye momsregler for gavekort skulle gælde fra 1. januar 2019, men folketinget besluttede umiddelbart inden juleferien, at reglerne først skal gælde fra 1. juli 2019. Dermed får virksomhederne bedre tid til at tilpasse deres systemer og procedurer. Som det væsentligste skal virksomhederne få sikret sig fornødne tilpasninger af deres fakturerings- og bogføringssystemer, ligesom der skal kunne skelnes imellem gavekort udstedt før og efter 1. juli 2019.

For så vidt angår gavekort, der er udstedt før 1. juli 2019, så skal der afregnes moms heraf på det tidspunkt, hvor gavekortet anvendes. Hvis en virksomhed udsteder et gavekort på 1.000 kroner i januar 2019, så skal virksomheden ikke afregne moms på dette tidspunkt. Hvis gavekortet anvendes i august 2019, så skal der på dette tidspunkt afregnes moms på 200 kroner. Udsteder virksomheden i stedet gavekortet efter 1. juli 2019, så skal der afregnes moms på dette tidspunkt – altså på udstedelsestidspunktet. Omvendt skal der – naturligvis – ikke også afregnes moms, når dette gavekort senere anvendes.

De ændrede regler vil ikke påvirke forbrugerne, da deres adgang til at købe og anvende gavekort ikke ændres.

Uindløste gavekort

Hvis et gavekort ikke bliver indløst, enten fordi det mistes eller fordi modtageren af gavekortet glemmer det, så skal der efter de regler, der gælder frem til 1. juli 2019 ikke afregnes moms af de uindløste gavekort. Har en virksomhed udstedt et gavekort på 1.000 kroner inden 1. juli 2019, og dette gavekort ikke indløses, så vil virksomheden have en momsfri indtægt på 1.000 kroner. Hvis gavekortet i stedet er udstedt efter 1. juli 2019, så vil virksomheden have afregnet moms på 200 kroner på udstedelsestidspunktet, og virksomheden kan ikke få godtgjort denne moms, hvis gavekortet ikke indløses. Virksomheden vil derfor i dette tilfælde kun have en indtægt på 800 kroner.

Undtagelse for visse gavekort

De ændrede regler for moms på gavekort gælder kun, hvis følgende betingelser begge er opfyldt:

  • Gavekortet kan udelukkende anvendes i Danmark
  • Gavekortet kan udelukkende anvendes til betaling af momspligtige varer eller ydelser

Et gavekort der ikke udelukkende kan anvendes i Danmark, vil eksempelvis være et gavekort, der kan anvendes til et hotelophold i Danmark og Tyskland

Et gavekort der ikke udelukkende kan anvendes til betaling af momspligtige varer eller ydelser, vil eksempelvis være et gavekort, der kan anvendes i en dagligvarebutik, som også sælger frimærker og aviser, da frimærker og aviser ikke er momspligtige varer.

Fakta:

  • Der kommer nye momsregler for gavekort fra 1. juli 2019
  • De nye regler medfører afregning af moms på tidspunktet for udstedelse af gavekort
  • Virksomheder bør tilpasse deres bogførings- og faktureringssystemer
  • Enkelte typer af gavekort er ikke omfattet af de nye regler
  • Forbrugerne påvirkes ikke af de ændrede regler

 

Download revisorspalten som PDF
 

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad

 

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...