Nyheder


Firmajulegaver og julefrokoster – hvordan er skatten?

22. november 2017

Det er sæson for firmajulegaver og julefrokoster - Men hvordan er reglerne for fradrag og beskatning af sådanne goder?

Julegaver til ansatte

Hvis en virksomhed giver deres ansatte julegaver, er det skattefrit for medarbejderne. Skattefriheden er under forudsætning af, at julegaverne ikke har en værdi på over 800 kroner. Det er endvidere en forudsætning, at der er tale om gaver og ikke kontanter. Gavekort sidestilles med kontanter. Derfor vil julegaver til de ansatte, som består af gavekort på 800 kroner ikke være skattefrit for medarbejderne. Der er dog en undtagelse til dette, hvilket er de tilfælde, hvor et gavekort er udstedt til specifikke gaver, hvor de ansatte har begrænsede valgmuligheder – eksempelvis ved diverse internetportaler, hvor der kan vælges imellem 5-10 gaver.

Virksomheder har skattemæssigt fradrag for julegaver til ansatte, men der er ikke momsmæssigt fradrag.

Der er – desværre – ikke skattemæssigt fradrag på de ansattes selvangivelse, hvis de giver deres chefer julegaver. Omvendt bliver cheferne ikke beskattet af sådanne gaver.

Julefrokoster

Deltagelse i firmajulefrokoster er skattefrit for medarbejderne og virksomheden har skattemæssigt fradrag for de afholdte omkostninger. Det er som udgangspunkt underordnet, om julefrokosten afholdes på virksomhedens adresse eller om den afholdes ”ude i byen”. Ligeledes er det uden betydning for det skattemæssige fradrag, om de ansattes ægtefæller deltager i julefrokosten.

Hvis julefrokosten afholdes på virksomhedens adresse, vil der ikke være momsmæssigt fradrag for de afholdte omkostninger. Hvis julefrokosten derimod afholdes ”ude i byen”, vil der være momsfradrag for 25% af den del af momsen, som kan henføres til forplejningen (inklusiv drikkevarerne) – hvilket formentlig ikke er en uvæsentlig del.

Firmature for de ansatte

I de tilfælde, hvor en ”julefrokost” ændrer karakter fra at være en julefrokost til at være en weekendtur eller et udlandsophold, vil det medføre beskatning for medarbejderne. Medarbejderne vil derfor blive beskattet af værdien af sådanne ture, idet arbejdsgiveren skal indberette værdien heraf til Skat.

Julegaver til samarbejdspartnere

Virksomheder, der giver gaver til kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, har udelukkende skattemæssigt fradrag for 25% af omkostningerne. Undtagelsen hertil er reklameartikler med firmanavn eller logo, som har en værdi på under 100 kroner, og som gives til en større ubestemt kreds af personer. Sådanne gaver er der fuldt skatte- og momsmæssigt fradrag for.

Hvis gaven gives til en virksomhed, og gaven kommer de ansatte i virksomheden til gode, vil modtagerne af gaven ikke blive beskattet heraf. Hvis gaven derimod gives til enkeltpersoner, eksempelvis direktøren for et firma, så vil den pågældende direktør blive beskattet heraf. Personen vil dog som hovedregel kun skulle beskattes af 50% af gavens pris, da personen ikke selv har haft indflydelse på valget af den pågældende gave.

Fakta

  • Julegaver til ansatte er fradragsberettiget for virksomheden
  • Ansatte bliver ikke beskattet af julegaver, hvis værdien er under 800 kroner
  • Gaver i form af kontanter og gavekort kan medføre beskatning for de ansatte
  • Julefrokoster er fradragsberettiget for virksomheden
  • Weekendophold og udlandsrejser kan medføre beskatning for de ansatte

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...