Nyheder


COVID-19: Få overblik over mulighederne for økonomisk støtte

20. marts 2020

Danmark står i en helt særlig og ukendt situation på grund af COVID-19. Det betyder nye udfordringer og mange spørgsmål hver dag for både små og store virksomheder. Det kan vi også mærke hos Vistisen+Lunde, hvor vi i den seneste tid har været i kontakt med mange af jer, der i høj grad er berørt af COVID-19.

Derfor har vi samlet dette overblik over de økonomiske hjælpepakker og kompensationsordninger, som regeringen og partierne indtil videre er nået til enighed om.

Nyeste aftaler

 • Kompensationsordning for selvstændige
  Små selvstændige, der oplever mere end 30 % nedgang i omsætning på grund af coronavirus kan blive kompenseret med op til 75 % af den tabte omsætning, dog maksimalt 23.000 kr./måned.
 • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter
  Virksomheder, der oplever et fald i omsætningen på mere end 40 % kan få kompensation for de faste udgifter på mellem 25-80 % alt efter, hvor meget omsætningen falder.
 • Øget adgang til eksportkredit
  Små og mellemstore virksomheder får mulighed for at tage nye lån gennem Danmarks Eksportkredit.
 • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger
  Garantirammen hæves til 25 mia. for store virksomheder og 17,5 mia. for små og mellemstore virksomheder, hvilket vil facilitere de samlede muligheder for udlån.
 • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne
  Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen.
 • Statslig garanti til Rejsegarantifonden
  En statslig garanti på 1,5 mia. kr. bliver øremærket til at hjælpe rejseselskaber, og rejsegarantifonden udvides til også at yde kompensation i forbindelse med aflyste rejser.
 • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge
  Den samlede dagpengeperiode forlænges med 3 måneder.
 • Øgede lånemuligheder for elever og studerende
  Studerende kan optage to måneders ekstra SU-lån.

Tidligere indgåede aftaler

 • Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere
  Virksomheder, der som følge af covid-19 står over for at afskedige 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan få lønkompensation. 75 % af lønnen til fastansatte, dog maksimalt 23.000 kr./måned pr. medarbejder og 90 % af lønnen til timelønnede, dog maksimalt 26.000 kr./måned pr. medarbejder.
 • Udskydelse af betaling af AM-bidrag og A-Skat
  Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst.
 • Udskydelse af betaling af moms
  Virksomheder med en omsætning på over 50 mio. kr. kan få forlænget betalingsfristen for moms. Det er ved at blive undersøgt, om betalingsvilkårene for moms for små og mellemstore virksomheder ligeledes kan lempes.

Der kommer løbende nye hjælpepakker og kompensationsordninger til. Derfor opfordrer vi dig til, at du holder dig orienteret på virksomhedsguiden.dk. Her vil beskrivelserne af hjælpepakkerne, og hvad det betyder for din virksomhed, løbende blive opdateret.

Du kan læse mere her:

Aftale om COVID-19 initiativer
Fakta om COVID-19 initiativer


Vi er her stadig og er klar til at hjælpe dig

Vi står alle i en helt særlig situation med nye udfordringer dag for dag og ny lovgivning mv. Derfor er vi også klar til at hjælpe dig med spørgsmål og drøftelser af ovenstående økonomiske muligheder.

Vi opretholder samme serviceniveau som normalt og er fuld tilgængelig på både mails og telefon, idet vores medarbejdere i stor udstrækning i denne tid arbejder hjemmefra. Det er stadigt muligt at aflevere nødvendige materialer til brug for årsregnskaber mv. hos Vistisen+Lunde. Vi anbefaler dog, at dette indleveres så hurtigt som muligt, idet den nye arbejdsmetode vil medføre en øget koordinering mv.


Relaterede nyheder:

COVID-19: Sådan søger du kompensation for faste udgifter og kompensation for selvstændige

03.04.2020 Se kravene til din ansøgning og forudsætningerne for kompensationen

COVID-19: Nu kan du søge lønkompensation

27.03.2020 Vi kan hjælpe med rådgivning og ansøgning

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...